İKütüphane'de Bordro

6 dakika

Asgari Geçim İndirimi 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle hayatımıza girdi. Yaklaşım şuydu; "Ailesi ve çocukları olan insanların daha fazla asgari ücret almaları için bir çalışma yapılması gerekir".

asgari geçim indirimi insan kaynakları

Devamı...

5 dakika

İşin yapısı, faaliyet alanı, işgücüne olan ihtiyaç gibi sebeplerden dolayı işveren bazı çalışanların tamamını ya da bir kısmını kısmi süreli olarak çalıştırabilir.

part time çalışanların maaşı nasıl hesaplanır

Devamı...

6 dakika

Geçtiğimiz 2017 Ağustos ayı içerisinde çalışma hayatına yönelik birçok değişiklik yapıldı. Çıkarılan yönetmelikler ile fazla mesai, alt işverenlik, tazminat alacakları gibi birçok kritik konuda yeni düzenlemeler mevcut. Çalışma hayatının en çetrefilli konularından olan ve çoğu zaman işçi ve işvereni karşı karşıya getiren fazla mesai konusu da Ağustos ayındaki hareketlilikten nasibini aldı.

Haftalık Çalışma Süresi

Devamı...

5 dakika

Geçtiğimiz 2017 yılı, çalışma hayatı açısından birçok değişikliğe sahne oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında yeni yönetmelikler ve değişiklikler ile çalışma hayatındaki birçok önemli detay değiştirildi. Bunlardan biri de 25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı resmi gazetede yayınlanarak resmen uygulamaya koyulan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na yönelik değişiklikler.

Tazminatta Zaman Aşımı Süresi

Devamı...

2 dakika

Çalışanlar için gelir vergisi

Gelir vergisi en genel tanımıyla gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerden alınan vergidir. Gelir ise kişinin bir yıl içerisinde ticaret, mal ya da gayrimenkul satışı, gayrimenkul veya menkul varlıkların getirisi, ücretli çalışma vb. karşılığında elde ettiği maddi kazançtır.

Devamı...