Paylaşın!
İçindekiler 📝

Çalışanlar için doğru yatırım: Eğitim mi seminer mi?

June 14, 2024

0 Dakika

Günümüzde yaşanan kültürel, sosyal, ekonomik ve özellikle teknolojik değişimler birey ve toplum yaşantısını önemli ölçüde etkiliyor. Şirketlerin başarılı olabilmesi için iş dünyasındaki rekabeti artıran bu değişimlere uyum sağlamaları gerekiyor.

Zorlaşan rekabet ortamı şirketleri insan kaynaklarına ve asıl değerleri olan çalışanlara daha çok yatırım yapmaya yöneltiyor. Yapılan araştırmalar da çalışanların başarı ve motivasyonu ile şirketin başarısı arasında doğrudan bir bağ olduğunu kanıtlıyor.

LinkedIn Learning’in raporuna göre çalışanların %94’ü eğitim ve gelişim fırsatları sunan şirketlerde daha uzun süre çalışmayı tercih ediyor​. Ayrıca şirketler çalışan eğitimi ve gelişimine yaptıkları her 1 dolarlık yatırımın 4.53 dolar olarak geri döndüğünü yani %353 oranında bir yatırım getirisi elde ettiklerini belirtiyor​.

Eğitim programları neden önemli?

İnsan kaynaklarının etkin, doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi için planlanan eğitim ve seminerlerin bu noktada önemi çok büyük. Çünkü şirketler için rekabet koşullarını zorlaştıran bu değişimler, çalışanlar için de geçerli. Artık çalışanlar bu değişimlere ayak uyduran ve kendilerini ilgili alanlarda doğru şekilde geliştiren şirketlerde çalışmak istiyorlar. 

Eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması kişisel gelişimi, iş yerindeki uyumu ve nihayetinde şirketlerin performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle şirketlerin çalışan eğitimlerine yatırım yapmaları, uzun vadede sürdürülebilir başarı elde etmeleri açısından kritik önem taşıyor.

Eğitim programlarının avantajları

İnsan kaynakları yöneticileri için çalışan eğitimlerinin etkinliğini anlamak ve bunları doğru şekilde planlamak, organizasyonun uzun vadeli başarısına katkı sağlar. 

📌 Doğru ve etkili hazırlanmış eğitim programları;

  1. Verimlilik ve iş kalitesinde artış sağlar.
  2. Çalışan motivasyonu ve bağlılığı artırır.
  3. Ekipler arası uyum ve iletişimi güçlendirir.
  4. Lider olma potansiyeli olan çalışanların liderlik yetkinlikleri, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerine katkı sağlar. 

Çalışanlara yatırımın dikkat çeken verileri

Çalışan memnuniyeti ve iş performansı

Düzenli eğitim ve seminerlerin çalışan memnuniyetini artırdığı ve iş performansını iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Araştırmalar düzenli eğitim alan çalışanların %75'inin işlerinden daha memnun olduğunu ve %70'inin iş performanslarını artırdığını ortaya koymuştur.

Rekabet gücü

Düzenli eğitim ve seminerler çalışanları yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye teşvik ederek şirketin rekabet gücünü artırır. Araştırmalar yenilikçi kültüre sahip şirketlerin pazar paylarını koruduklarını ve büyüdüklerini göstermektedir.

Yetkinlik seviyelerinin yükselmesi

Düzenli eğitimler çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Hazırlanan bir rapora göre yetkinlik geliştirme programlarına katılan çalışanların %42'si yetkinlik seviyelerini geliştirdiklerini belirtmiştir.

Çalışan bağlılığı

Eğitim ve seminerler çalışanların kendilerini geliştirmelerine ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olur. Bu da şirkete duyulan bağlılığı artırırken, işten ayrılma oranlarının azalmasını sağlar. Düzenli eğitim alan çalışanların işten ayrılma oranlarının %40 daha düşük olduğu bulunmuştur.

Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı

Eğitimler iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesine katkıda bulunur. Eğitim ve gelişim programlarına yatırım yapmanın her 1 dolara karşılık 30 dolara varan geri dönüş sağladığı bulunmuştur.

Çalışan gelişimi için doğru seçim eğitim mi seminer mi?

Başarılı olmak isteyen şirketler ve İK departmanları için şirket ihtiyaçlarına uygun yöntem ve formatı seçmek oldukça önemlidir. "Eğitim mi, seminer mi?" sorusuna cevap bulabilmek için öncelikle bu iki terim arasındaki farkları bilmek gerekir.

Amaç: Eğitimler genellikle spesifik becerileri öğretmeyi veya geliştirmeyi hedefler. Seminerler ise genellikle bir konunun daha geniş bir çerçevede tartışılması veya yeni trendlerin paylaşılması amacıyla düzenlenir. 

Süre ve derinlik: Eğitimler genellikle uzun vadeli ve detaylı planlanırken, seminerler daha kısa süreli olup, katılımcılara bir konu hakkında genel bir bakış açısı sunar.

Uygulama ve etkileşim: Eğitimlerde katılımcılar öğrendiklerini uygulayabilecekleri pratik çalışmalar yaparken seminerlerde daha çok teoriye dayalı bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi ön plandadır.

Hedef kitle: Eğitimler genellikle belirli bir rol veya pozisyona yönelik olarak düzenlenir. Seminerler ise daha geniş bir kitleye hitap eder.

Eğitim vs. Seminer ⚔️

Eğitim programları
Detaylı öğrenme Eğitim programları belirli bir konunun detaylı bir şekilde öğrenilmesini sağlar. Eğitimler genellikle uzun süreli olup, belirli becerilerin ve bilgilerin kapsamlı bir şekilde öğretilmesini hedefler.
Beceri gelişimi Eğitimler çalışanların teknik ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Özellikle yazılım ve donanım kullanımı gibi teknik konularda bilgi ve beceri kazandırır.
Kariyer gelişimi Çalışanların kariyerlerinde ilerlemeleri için gerekli olan yetkinlikleri kazanmalarına yardımcı olur. Bu tür programlar çalışanların yeteneklerini ve iş performanslarını artırarak, kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmalarını sağlar.

Eğitim ne zaman tercih edilmeli

  • Çalışanların belirli bir konuda derinlemesine bilgi ve beceriye ihtiyaç duyduğu durumlarda
  • Uzun vadeli beceri geliştirme ve kariyer ilerlemesi hedeflendiğinde
  • Teknik ve uzmanlık gerektiren konuların öğrenilmesi gerektiğinde
Seminerler
Hızlı bilgi aktarımı Seminerler belirli bir konuda hızlı ve etkili bilgi aktarımı sağlar. Eğitimlere göre daha kısa sürelidir. Güncel konular, yenilikler ve trendler hakkında bilgi verir.
Ağ kurma ve paylaşım Seminerler çalışanların farklı kişilerle tanışma, deneyimlerini paylaşma ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı sunar.
Motivasyon ve ilham Seminerler ilham verici konuları ve konuşmacılarıyla çalışanların motivasyonunu artırır. Yeni fikirler ve perspektifler hem bağlılık hem de iş performansına etki eder.

Seminer ne zaman tercih edilmeli

  • Güncel gelişmeler, trendler ve yenilikler hakkında hızlı bilgi edinmek istendiğinde
  • Çalışanların motivasyonunu artırmak ve ilham vermek gerektiğinde
  • Profesyonel ağ kurma ve farklı kişilerle etkileşim sağlama amaçlandığında

Çalışanlar için en etkili yatırımın eğitim mi yoksa seminer mi olduğuna dair karar şirketin ihtiyaçlarına, çalışanların beklentilerine ve hedeflenen sonuçlara bağlıdır. Her iki yatırımın da kendine özgü faydaları vardır ancak çoğu zaman en iyi sonuçlar bu iki yöntemin stratejik bir kombinasyonu ile elde edilir.

Kaynakça

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN