Hızlı başlangıç, kalıcı başarı: Performans Değerlendirme Danışmanlığı

Şirketinizin başarısını somut verilerle değerlendirin! Performans değerlendirmenin sağladığı geri bildirim kültürü ve yönetim anlayışı ile kalıcı bir kültür inşa edin. Kolay İK Performans Değerlendirme Danışmanlığı ile kolay uygulanabilir ve sürdürülebilir İK süreçlerine hemen adım atın.

Alanında 15+ sene deneyimli kadro
Ölçülebilir çıktılar
Sürdürülebilir süreç kurgusu
Güncel metodolojiler
Ad Soyad
E-posta
Şirket Adı
Unvan
Talebiniz alındı. Teşekkürler!
Talebiniz alındı, ekibimiz size ulaşacak.

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

Farklı ölçek ve sektörden 2.000 + şirketin tercihi

Performans değerlendirme kurgu danışmanlığı hizmetinin kapsamı

Adım 1 - İhtiyaç tespiti

• Taleplerin ve beklentilerin belirlenmesine yönelik ön çalışma
• Eksik ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti

Adım 2 - Ön hazırlık

• Hedef ve yetkinliklerin belirlenmesi için atölye çalışması
• Yönetici ve değerlendiricilere özel eğitimler;
    ◦ Neden performans değerlendirme yapılmalı eğitimi
    ◦ Doğru hedef ve yetkinlik nasıl belirlenir eğitimi

Adım 3 - Değerlendirmenin uygulamaya hazır hale getirilmesi

• Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
• Yetkinlik setlerinde uygulanacak soru ve cevapların belirlenmesi
• Yetkinlik & hedef kılavuzunun oluşturulması
• Süreç kurgusunun hazırlanması
• Sürdürülebilir uygulama için ölçüm araçlarına karar verilmesi

Adım 4 - Sonuç analizi 

• Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
• Yöneticiler ve değerlendiriciler için etkili geri bildirim eğitimi
• Sonuç analizleri sunumunun hazırlanması

Performans değerlendirme kurgu danışmanlığı hizmetinin kapsamı

Adım 1 - İhtiyaç tespiti

•Taleplerin ve beklentilerin belirlenmesine yönelik ön çalışma
• Eksik ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti

Adım 2 - Ön hazırlık

• Hedef ve yetkinliklerin belirlenmesi sürecine yönelik atölye çalışması
• Yöneticiler, alt kademe yöneticiler ve değerlendiricilere özel eğitimler;
◦ Neden performans değerlendirme yapılmalı?
◦ Hedef belirleme

Adım 3 - Değerlendirmenin uygulamaya hazır hale getirilmesi

• Değerlendirme yönteminin belirlenmesi
• Yetkinlik setlerinde uygulanacak soru ve cevapların belirlenmesi
• Yetkinlik & hedef kılavuzunun oluşturulması
• Yetkinlik ve hedeflerin bir araya getirilerek süreç kurgusu hazırlanması
• Sürdürülebilir uygulama için ölçüm araçlarına karar verilmesi

Adım 4 - Sonuç analizi 

• Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
• Yöneticiler, alt kademe yöneticiler ve değerlendiriciler için etkili geri bildirim eğitimi
• Performans değerlendirme sonuç analizleri sunumu

4.6 kat
Çalışanlar performans değerlendirmeler ile tanındıklarını hissetiklerinde 4.6 kat daha verimli çalışıyorlar.
%44
Performans değerlendirme yapan şirketler yetenekleri tutma konusunda %44 daha başarılı.
%74
Çalışanların %74’ü yöneticilerinin geri bildirimlerinin iyileşmesi gerektiğini düşünüyor.

Doğru kurgulanmış performans değerlendirmenin avantajları

Kolay İK’nın Performans Değerlendirme modülünü severek kullanıyoruz. Sistem içinde hazır bulunan değerlendirme şablonlarının yanı sıra sürece başlarken müşteri destek ekibinin hızlı ve doğru yönlendirmeleri sayesinde hiç sıkıntı yaşamadık. Şu an tüm performans değerlendirme sürecimizi Kolay İK üzerinden gerçekleştirip uygulama üzerinden tek tıkla raporlamalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Müge Tuğcu
Penti Kıdemli Çalışan Mutluluğu ve Kurumsal Dönüşüm Müdürü
Sektör: Perakende
Çalışan sayısı: 2000+ Çalışan
👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN