Bordro ve Teşvik Danışmanlığı
Ad,Soyad
E-posta
Şirket Adı
Unvan
Talebiniz alındı. Teşekkürler!
Talebiniz alındı. Teşekkürler!

Bordro ve Teşvik Danışmanlığı

Beyanname, BES, SGK, emeklilik, teşvik, mevzuat gibi tüm süreçleriniz için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanın, tarafımızdan hazırlanmış bordrolarınız ile iş yükünü ve hata payını azaltın.

Alanında uzman ekip 
Erişilebilir müşteri destek ekibi
Muhasebeye uygun raporlama
Yasal uyumluluk garantili
ÜCRETSİZ RANDEVU TALEP EDİN
Bordro Danışmanlığı

Yoğun iş gücü gerektiren bordro süreçleri, şirketiniz için ciddi harcama kalemlerini ve yasal sorumlulukları beraberinde getirir. Çoğu zaman ek departmanlar veya yeni çalışan alımları gerektiren bu süreçler harcamalarınızın artmasına ve zaman kaybına neden olur. 

Kolay İK, Bordro Danışmanlığı hizmeti ile birlikte şirketinizin bu zorluklarla başa çıkmasında güvenilir bir çözüm sunar. Alanında uzman ekibimiz, şirketinizin bordro ile ilgili tüm süreçlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde hazırlar ve yönetir. Ayrıca, sürecin yasal sorumluluklarını üstlenerek cezai yaptırımlarla karşılaşmamanızı sağlar.

1. Bordro Danışmanlık hizmetinin kapsamı

Bordro danışmanlığı hizmetimiz aşağıdaki işlemleri kapsar:

Aktivasyon ve onboarding süreci

 • Mevcut bordro süreçlerinizin sistemimizle uyumlaştırılması adına iki döneme kadar paralel bordrolar düzenlenmesi
 • Paralel bordrolar ile hesaplanan güncel bordrolarınız arasındaki farkların tespit edilerek standardize edilmesi


Özlük, izin, puantaj, harcama ve avans takibi, fazla mesai gibi tüm personel bilgilerini tek bir yerden takip edebileceğiniz Kolay İK Personel Yönetimi uygulamasını tercih edenler için:

 • Puantaj formatlarının Kolay İK puantaj formatlarına uygun hale getirilmesi
 • Çalışan bilgilerinin Kolay İK personel sistemi üzerinden yönetilmesi 


Bordro işlemleri

 • Ücret ödeme bordrolarının hazırlanması
 • Bordro icmallerinin hazırlanması 
 • Bordro hesaplaması yapıldıktan sonra çalışanların kişisel bordrolarının Kolay İK dosyalar alanına yüklenmesi
 • Banka maaş ödeme listesi hazırlanması
 • İş sözleşmesi fesihlerinde tazminat hesaplamalarının yapılması ve çıkış belgelerinin düzenlenmesi
 • İcra ve BES işlemlerinin bordrolaştırılması
 • Puantajın Kolay İK üzerinden yönetilmesi, PDKS raporları ile entegre zaman yönetimi sağlanması


İşveren maliyetlerinin raporlanması

 • SGK takip ve bildirim işlemleri
 • SGK işe giriş ve çıkış işlemleri
 • SGK ve vergi ödeme tutarlarının hesaplanması
 • İş göremezlik rapor işlemlerinin takibi
 • İŞKUR kayıtlarının yapılması
 • SGK ve İş Kanunu’ndan kaynaklı oluşan hukuki ve mali konularda mevzuat danışmanlığı verilmesi
 • SGK Borç Sorgulama, Emanet Sorgulama, Tahakkuk Raporu, Borcu Yoktur Yazısı gibi işlemlerin raporlanması


Beyanname işlemleri

 • Muhtasar ve hizmet beyannamesi (MUHSGK) hazırlanması 
 • İş yeri bazlı tahakkuk raporları


Ar-Ge bordro işlemleri

 • Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren veya Ar-Ge kapsamında çalışmalar yürüten firmaların gelir vergisi ve SGK istisnalarının yer aldığı Ar-Ge bordrolarının hazırlanması
2. Bordro Uyum Danışmanlık hizmetinin kapsamı

Tek seferlik bordro uyum danışmanlığı tanışma hizmetimiz kapsamında mevcut bordrolarınızın İş ve Sosyal Güvenlik ile Maliye mevzuatlarına, yasal düzenlemelere ve diğer prosedürlere uyumluluğunu denetliyoruz. Aşağıda sıraladığımız gözden kaçma ihtimali yüksek hususları tespit ederek sizi olası maddi kayıp ve zararlardan koruyoruz.

 • Yapılan ücret ve tüm ücret eki niteliğindeki ödemelerin gelir vergisi ve SGK istisnalarının hesaplanıp bordrolaştırılması,
 • Kıdem ve ihbar başta olmak üzere tüm tazminat türlerinin bordroya hatasız işlenmesi,
 • Hazırlanan bordroların MUHSGK bildirgelerine doğru bir şekilde eklenmesi
Teşvik Danışmanlığı

Teşviklerin etkili bir şekilde yönetilmesi işveren maliyetlerinizi azaltmada önemli bir rol oynar. Bu noktada Kolay İK olarak, teşvikleri yakından takip etmeniz ve devlet katkılarından faydalanmanız için çözüm ortağımız Neprotech ile iş birliği yapıyoruz.

Karmaşık teknik hesaplamalar ve yanlış hesaplamalar sonucu karşı karşıya kalacağınız cezai yaptırımları ortadan kaldırıyoruz. Teşvik Danışmanlığımız ile söz konusu sorumlulukları üstlenerek teşvik süreçlerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

1. Teşvik Danışmanlık hizmetinin kapsamı

Danışmanlığımız aşağıdaki tüm teşvikler için hangi çalışanların kapsama girdiğinin tespiti, ilgili evrak ve takip işlerinin yürütülmesi, teşvik tutarlarının bordrolaştırılması ve raporlanması hizmetlerini kapsar.

 • 5510 ve 15510 sayılı “SGK Prim Teşvikleri”
 • 6111 sayılı “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik”
 • 14857 sayılı “Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik”
 • 03294 sayılı “Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki”
 • 02828 sayılı “Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki”
 • 16322-26322 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik”


Potansiyel Teşvik Hesabı 

Teşvik Danışmanlığımız kapsamında sunduğumuz “potansiyel teşvik hesabı” hizmetimiz; güncel teşvik yönlendirmeleri ile işe alımlar yapmanıza ve karar verdiğiniz adayların var olan teşviklere uygunluklarını sorgulatmanıza olanak sağlar.

2. Teşvik Yazılımı

Teşvik süreçlerini kendiniz yönetmeyi tercih ediyorsanız çözüm ortağımız Neprotech’in Teşvik Hesaplama Uygulamasından yararlanın. Böylece eksiksiz ve hatasız teşvik hesaplamaları, borç sorgulama, sağlık raporu vizite işlemleri, emanet sorgulama gibi SGK işlemleri, çalışan işe giriş ve çıkış raporu süreçlerini tek ekran üzerinden yönetin. 

Mevzuat Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, sürekli değişim gösteren ve bünyesinde birbirinden farklı parametreler bulunduran bir çalışma alanıdır. Buna bağlı olarak, iş yerinde söz konusu yasal düzenlemelerin pratiğini doğru biçimde uygulamak ve sürdürmek şirketiniz için ciddi zorlukları beraberinde getirir. 

Mevzuat Danışmanlığımız, çalışma hayatında sıklıkla karşılaştığınız kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi ve efektif bir şekilde yönetilmesi noktasında kapsamlı bir hizmet sunar.

Mevzuat Danışmanlık hizmetinin kapsamı

Mevzuat Danışmanlığı hizmetimiz aşağıdaki işlemleri kapsar:

 • Özlük dosyası ve iş sözleşmesi işlemleri
 • Ücret yönetimi yasal denetimi
 • Çalışma süreleri, fazla çalışma ve ara dinlenme işlemleri
 • Telafi çalışması ve gece çalışması işlemleri
 • Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil işlemleri
 • İşten ayrılma, fesih, ihbar ve kıdem uygulamaları
 • Çalışma koşulları denetimi
 • Yıllık ücretli izin ve diğer izinlerle ilgili düzenlemeler
 • Kadın çalışanlar, engelli çalıştırma ve diğer özellikli çalışanlarla ilgili konular
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri ve diğer muhtelif hususlar 
 • Devir, birleşme, bölünme, kapanma süreçlerinde iş sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler 
 • Asıl ve alt işveren işlemleri
 • İş yerlerinde oluşturulması zorunlu kurullar ve birimlere ilişkin işlemler
 • Toplu işten çıkarma işlemleri
 • Üst düzey yöneticiler ve şirketler arasındaki (rekabet etmeme, gizlilik vb.) koruyucu anlaşmaların hazırlanması ve uygulama sorunları
 • Deniz ve Basın İş Kanununa ilişkin konular 
Mevzuat Danışmanlığı çözümlerimiz

1. Tek seferlik genel denetim ve durum analizi raporu

Ekip olarak şirketlerin en önemli ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bu kapsamda; iş yeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket içinde kullanılan yönetmelikler, prosedürler, sözleşmeler, belgeler ve diğer formları iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde detaylı bir şekilde inceliyor ve bir ön denetim raporu niteliğindeki durum analiz raporunuzu hazırlıyoruz. 

Şirketlerin Çalışma Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı gibi devlet kurumlarının rutin ve olası denetimlerinden önce genel bir denetimden geçirilmesini sağlıyoruz. Söz konusu çalışmanın neticesinde, iş ve sosyal güvenlik kapsamındaki yasal mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerin ve mali yüklerin önüne geçiyoruz.

2. Sürekli Mevzuat Danışmanlığı

Şirketlerin çalışma hayatı ile ilgili yasal bilgi ve danışmanlık gereksinimlerini sürekli bir periyotta karşılama ihtiyacına yanıt verdiğimiz Sürekli Mevzuat Danışmanlığımız çerçevesinde;

 • İşverenlerin karşılaşabileceği her türlü soruyu hem sözlü hem de yazılı olarak anlayışla ve uzman bir perspektifle yanıtlıyoruz.
 • İş hukuku ve sosyal güvenlik konularında hazırlanan metinleri detaylı bir incelemeyle değerlendiriyor ve bu alandaki bilgi birikimimizle katkıda bulunuyoruz. 
 • İşçi ve işverenin yaşadığı ihtilaflı süreçlerde teknik görüş sunarak taraflara sağlıklı ve etkili çözümler sunmaya odaklanıyoruz.
 • İş ve sosyal güvenlik pratikleri için hukuk departmanlarına destek veriyor, iş yerindeki iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenlere rehberlik ediyoruz.
 • İşverenlerin sağladığı belgeleri periyodik olarak (aylık veya üç aylık periyotlarda) titizlikle denetleyerek olası uyumsuzlukları belirleyip detaylı bir raporla şirkete iletiyoruz.
Bordro ve Mevzuat Eğitimi

Bordrolama işletmeler için oldukça karmaşık ve hata payı yüksek bir alandır. Çalışma mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı ise birçok işletmenin bordro yönetim süreçlerini zorlaştırır. Bu süreçleri doğru ve hatasız bir şekilde yönetmek, sadece teknik bilgi değil aynı zamanda güncel çalışma mevzuatlarına hakim bir ekip gerektirir.

Bu noktada, ihtiyaçlarınıza odaklanan, güncel ve kapsayıcı bir eğitim danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bordrolama süreçlerinizdeki olası hataları en aza indirgemek ve işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yönettiğinize emin olmak için uzman ekibimizle yanınızdayız.

Bordro ve Mevzuat Eğitim hizmetinin kapsamı

Bordro ve Mevzuat Eğitim Danışmanlığımız, ilgili departman ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik eğitimler sunar. Bu kapsamda ilgili ekipler için bordro hazırlama eğitimleri, genel bordro pratikleri, yeni mevzuat ve kanunlara özel adaptasyon eğitimlerini tercih edebilirsiniz.

Şirket talepleriniz doğrultusunda özel olarak hazırlanan çevrim içi ve saha eğitim paketlerimiz ile bordrolama süreçlerinizi etkili bir şekilde yönetin. 

Örnek eğitimlerimiz:

 • İş Hukuku Uygulamaları Eğitimi
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Pratikleri Eğitimi 
 • İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Bordrolaştırılması 
 • Borçlar Kanunu Eğitimi
 • Deniz İş Kanunu Eğitimi
 • Basın İş Kanunu Eğitimi
👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN