İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Bildirimli fesihte özel durum: Şüphe feshi

İş hukukunda şüphe feshi nedir? Hangi koşullarda geçerlidir? Merak edilen soruların yanıtları yazımızda.

İş dünyasında, işverenin işçiyi şüpheye dayanarak işten çıkarması, hukuki bir süreci beraberinde getirir. Ancak bu süreç, somut olaylara dayanan ciddi şüphelerin varlığını gerektirir.

Şüphe feshi

Şüphenin işçinin bir davranışından kaynaklanması ve onun yeterliliği ile ilgili olması gereklidir. Ardından, bu şüphenin işveren tarafından katlanması beklenemeyecek kadar ciddi ve somut olaylara dayanması beklenmektedir. Ancak bu seviyede bir şüphe iş ilişkisindeki güveni zedeleyerek fesih için geçerli bir neden sayılabilecektir. Tek başına şüphe yeterli olmamakta, aynı zamanda bu şüphenin iş yeri/iş ile ilişkisi olması gerekmektedir. Şüphenin varlığı kesin bir tespit veya mutlak bir olgunun varlığını zorunlu kılmamaktadır (o zaman zaten şüphe olmaktan çıkacak ve farklı sonuçlar meydana gelecektir).

Özetle: işçinin yeterliliğinden kaynaklanan ve iş yeri ile ilgili olan; ciddi, önemli ve somut biçimde ortaya konabilen bir olayın; objektif şekilde ve işveren açısından katlanılması beklenemeyecek düzeyde yarattığı şüphe nedeniyle iş sözleşmesine fesih edilmesine sebep olması gereklidir. Feshin işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin savunmasının alınması zorunludur.

Şüphe feshi, işçinin davranışlarından kaynaklanan yeterlilik sorunlarını işverenin iş ilişkisini sonlandırma hakkına dönüştüren bir kavramdır. Ancak bu kararın alınabilmesi için şüphenin ciddi, somut ve iş yerine özgü olması gerektiğini unutmayın.