Kasa Tazminatı

Kasa tazminatı yasal çerçeve

Kasa tazminatı veya maddi sorumluluk tazminatı, nakit akışının olduğu birim ve süreçlerde görev yapan ve risk altında olan çalışanlara yapılan ödemeyi ifade eder.

Kasa tazminatı yasal çerçeve

Kasa Tazminatı, yahut kanunda geçen diğer adı ile ‘Maddi Sorumluluk Tazminatı’ temel olarak; kasa, vezne gibi nakit akışının olduğu birim ve süreçlerde görev yapan ve sorumluluğu bulunan çalışanlara, görülen işlerdeki riskler nazara alınarak yapılan bir ödeme şeklinde tanımlanabilir. İlke olarak söz konusu tazminat, kendi kusuru olmadan zarar uğrayan veya uğradığı varsayılan kişilere, bu zararı karşılamak adına ortaya konan ödemeleri kapsamaktadır.

Maddi Sorumluluk Tazminatı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 61’inci maddesinde düzenlenmiş ve “ücret” kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Diğer yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinde prime dahil olmayan kazançlar sıralanırken kasa tazminatına da bu kazançlardan birisi olarak yer verilmiştir. 

  • 4857 sayılı İş Yasası’nda ise kasa tazminatına ilişkin hususi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle, kasa tazminatının çerçevesi iş sözleşmeleri, iş sözleşmelerinin eki niteliğindeki kaynaklar ya da toplu iş sözleşmeleri ile tespit edilmelidir