İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

İş sözleşmesinin sona ermesinde SGK başvurusu

İş mahkemelerinde uyuşmazlıklar öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurunun zorunlu olduğu yeni düzenleme ve istisnaları derledik.

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurma zorunluluğu, iş hukukunda önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.  7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun getirdiği bu düzenleme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava öncesinde SGK'ya başvurmayı zorunlu kılıyor.

İş sözleşmesinin sona ermesinde SGK başvuru zorunluluğu

  • 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’na göre, 5510 sayılı Kanundan doğan uyuşmazlıklarda dava açılmasından önce SGK’ya başvurulmasını zorunlu kılınmıştır.
  • Bunun istisnası; hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti taleplerinde SGK’ya başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurma zorunluluğu, iş hukukunda hizmet akdine dayanan uyuşmazlıklar için yeni bir düzenleme sunuyor. SGK'ya başvurmanın şartları ve istisnaları, işçi ve işverenlerin dava sürecine hazırlık adımlarını belirliyor.