Paylaşın!
İçindekiler 📝

O adını koyamadığınız şey: Silo etkisi

October 3, 2022

0 Dakika

Şirket hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız her departman arasında güçlü bir iletişime ve iş birliğine ihtiyacınız var. İyi bir iş yeri iletişimi, ekip çalışmasını geliştirir, yanlış anlaşılma ve hata payını azaltır, üretkenliği artırır. İyi bir iletişim sadece iç süreçleri değil meslektaşlarınız ve müşterilerinizle de daha iyi ilişkiler kurmanıza olanak sağlar. Bu saydıklarım şirketinizde yoksa bilin ki silonun etkisindesiniz.

O adını koyamadığınız şey: Silo etkisi

Silo ne demek?

Silo etkisi bir organizasyondaki departmanlar ve bireyler arasındaki iletişim ve ortak hedef eksikliğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kopuk, bağlantısız ve zararlı çalışma şekli yaratan iletişim engelleri olarak kendini gösteren, bireysel ve grup zihniyetlerini tanımlamak için kullanılır.

İş yerinde silo etkisi

Silo sadece bireyler için değil, bir organizasyon içinde özerk birimler olarak çalışma eğiliminde olan çalışan grupları olarak da tanımlanabilir. Bu gruplar bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde çabalarını organizasyonun diğer fonksiyonlarındaki çalışanlarla bütünleştirme konusunda isteksizlik ve eksiktirler.

Bu silo etkisinde daha doğrusu mentalitesinde çalışanların “büyük resmi” görmeleri zorlaşır, herkes kendi hedefine ve kendi çıkarlarına odaklanır. Bu arada iletişim seviyesi düşer, karşılıklı anlayış ve empati seviyesi azalır. 

Silo mentalitesinin temel sebeplerinden biri kurumsal firmalarda çalışan performansının ölçülmesinde takıma olan katkıdan daha çok kişisel hedeflerin gözetilmesidir. Aynı ekip ve aynı amaç içindeki çalışanların hedeflerinin de farklı olarak belirlenmesi (örneğin bir çalışana satış hedefi verilirken diğer çalışana karlılık hedefi verilmesi) iç çatışmayı artırır. Silo etkisinin ortaya çıkmasının birkaç nedeni:

  • Liderlik eksiklikleri
  • Düzensiz iş yapısı
  • İletişim zorlukları
  • Beceri setlerini yanlış konumlandırmak/kullanmak
  • Belirsiz roller veya beklentiler

Şirketler iş birliğini teşvik eden araçlar kullanmadıkça, hedef ve amaçları herkes için netleştirmedikçe mevcut kurumsal zihniyeti değiştirmek neredeyse imkansız olacaktır. İş yerinde silo zihniyeti şunlarla sonuçlanabilir:

  • Kötü müşteri deneyimi
  • Çalışan bağlılığında azalma
  • Çalışan motivasyonunda azalma
  • Daha yüksek işletme maliyetleri

Bir satış departmanı finanstan gerekli onayları alamıyorsa süreçleri ne kadar verimli olur veya çalışan sürekli işlerini bitirmek için farklı birimlerden birilerinin yanıt vermesini bekliyorsa işine daha ne kadar motive devam edebilir? İletişim sıkıntısının büyümesinden kaynaklı yavaş onay döngüleri ve yanıt süreleri içten içe şirketi parçalıyor olabilir.

Silo etkisinden kurtulmanız gerek, neden mi

Siloları yıkmak, bir organizasyondaki insanlar veya gruplar arasındaki bölünmeleri ortadan kaldırma sürecidir. Departmanlar bir silo zihniyetine sahip olduklarında, gruplarının dışında hiç kimseyle bilgi veya kaynak paylaşmazlar. Bu tür bölünmeler, kuruluş genelinde iletişimi ve iş birliğini engeller. Silolarınızdan kurtulmak;

İş birliğini teşvik eder: Siloları yıkmanın bir yolu tüm şirketin ortak kullanabileceği iş birliği araçlarını akışa dahil etmektir. Bu araçlar, farklı departmanlardaki bireylerin konular üzerinde veya projelerde birbirleriyle etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır.

Daha iyi kararlar: Siloları ortadan kaldırmak, grupların kuruluş genelindeki bireylerle bilgi ve kaynakları aktif olarak paylaşmalarını sağlar. Bu bilgi akışı daha fazla veriye sahip oldukları için yöneticilerin ve çalışanların daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

Verimliliği artırır: Departmanlar kaynaklarını ve yeteneklerini paylaştıklarında, görevleri ve projeleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirirler. Çalışanlar, diğer departmanlardan yardım istemenin ötesinde, olağan süreçlerini iyileştirmek için farklı ekip arkadaşlarından öğrenme fırsatları yakalarlar.

Yeni bakış açıları katar: Farklı departmanlar beraberinde benzersiz beceri ve bilgileri temsil eder. Sorunları çözmek veya projeler üzerinde çalışmak için bu grupları bir araya getirmek, bu farklı bakış açıları nedeniyle daha yenilikçi çözümlerle sonuçlanır.

Kaynakça:

Silo Effect a Prominence Factor to Decrease Efficiency of Pharmaceutical Industry

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN