Paylaşın!
İçindekiler 📝

Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda İK’nın rolü

September 5, 2022

0 Dakika

Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi olmadığı anlayışı yaygın bir düşüncedir. Ancak bir kuruluşun var olma amacı sadece kar sağlamak değil. Toplum sağlığı, kültür, sanat, din, eğitim, siyaset, çevre ve birçok sosyal alanda yardımlar yapan bir örgütün profesyonel bir ekibe ve kuvvetli bir organizasyon yapısına ihtiyacı var. Ölçek ne olursa olsun, bu kar gütmeyen kuruluşlarda kurumsal bir hizmet verebilmek için insan kaynakları yönetimi son derece elzem. O halde gelin, bu örgütlerde insan kaynaklarının rolünü ve önemini mercek altına alalım.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda İK’nın rolü

Elbette STK’lar ve kar amacı güden şirketler arasındaki farklılıkları bu yazımızda sıralamayacağız. Odaklanmamız gereken ayrım; bu iki farklı yapısal kuruluşlardaki insan kaynakları yönetimi. İnsan kaynakları departmanı, çoğu şirketin karının artması için çalışmalarda bulunurken; kar amacı gütmeyen kuruluşlarda İK, misyon odaklıdır. Bu nedenle İK uygulamaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, belirlenen misyonun beklentilerini politikalar ve prosedürlere uyumlu, gönüllülük prensibiyle ancak profesyonel olarak gerçekleştirilmelidir.

Kelebek etkisi

Pek çok STK, bir kişinin tutkusu ve misyonuyla başlar. Ancak toplumsal bir etki yaratmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Dünyanın herhangi bir yerinde tamamen gönüllülük üzerine başlatılan projeler inancı güçlü ekipler sayesinde kelebek etkisi yaratabiliyor. İşte bu nedenle, herhangi bir şirket gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların başarısı, nitelikli, motivasyonu ve üretkenliği yüksek, kendini işine, misyonuna adamış çalışanlara bağlı. Tam da bu noktada açıkça görülüyor ki STK’larda İK’nın en önemli rolü; ölçek fark etmeksizin personel ve gönüllüleri işe almak, eğitmek, değerlendirmek ve elde tutmak için çalışmalarda bulunmaktır.

O halde daha fazla lafı uzatmadan doğası gereği kar amacı gütmeyen kuruluşlarda İK’nın en kritik görevleri neler, inceleyelim:

Yetenek yönetimi

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, var oluş amaçları gereği, insana odaklanır. Bu nedenle misyon odaklı bir kuruluşta, çalışmaların sunduğu manevi faydalar vurgulanarak yetenekleri çekebilir ve elde tutabilirsiniz. İşe alınacak yetenekler, topluma hizmet etme anlayışı taşıdığından, genellikle kuruluşlara sağlayacakları katkı konusunda oldukça isteklidir. İK bu durumu, çok rahat bir kazan-kazan durumuna dönüştürebilir. Zaten var olan bir motivasyonu daha fazla perçinlemek için yetenek yönetimi çalışmaları, bu örgüt yapıları için açık kapılar bırakır.

Yardım kuruluşlarında amaç, sürekliliktir. Bu nedenle de İK, çalışanlarını uzun vadede elde tutmaya odaklanmalıdır. Özellikle maddi anlamda yeterli kaynağı olmayan bu kuruluşlarda yeni bir çalışanı işe almak, elindeki yeteneği tutmaktan çok daha maliyetlidir. Bu noktada yetenek yönetiminde yapılacaklar listesinin en başında, el ele tutuşmaya ve birlikteliğe verilen çalışmalar özellikle süreklilik konusunda oldukça yardımcı olacaktır.

İşe alım

Hazır yetenek yönetimi demişken, belki de İK’nın odaklanması gereken ilk uygulama, işe alım yapmak. Evet, bir önceki maddede de bahsettiğim gibi, kar amacı gütmeyen kuruluşların sunabileceği maddi imkanlar oldukça kısıtlı. Bu nedenle doğru yeteneği işe alma konusunda İK, zorluk çekebilir. Ancak bu aşılamaz bir engel değil. Nasıl mı?

STK’lar yeni beceriler geliştirme, yetkinlikler kazandırma ve vizyon katması gibi özellikleriyle genç yetenekleri çekme konusunda avantajlıdır. Sunduğunuz imkanlar kısıtlı olsa bile yaptığınız işin kalitesi ve sunacağınız katkılar sayesinde doğru çalışanları işe alabilirsiniz. Kulağa zor gibi gelse de markalaşma konusunda kaliteli çalışmalar yapmanız imkansız değil. Bu nedenle işe alım yaparken, kaynağınızı farklı hedef noktalarına çevirmelisiniz.

Kullanacağınız iş başvuru platformlarının yanı sıra, kariyer günleri, eğitim fuarları ve sosyal medya gibi kanalları kullanmanız yetenekli çalışanlarınızı işe almak için harika bir fırsat yaratacaktır.

Örgüt kültürü

İşte belki de en kıymetli adımlardan biri de örgüt kültürü çalışmaları. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, misyon ve kültürel hedeflerin birleştiği, değerlere dayalı bir kültür vardır. Değerlere dayalı kültür, iş birliği içerisinde, adaletli, şeffaf, üretken, işine ve hedeflerine bağlılık gibi konuları barındırır. Topluma hizmet anlayışıyla çalışırken, kişisel ve kültürel değerlerimiz bize yol gösterir. Bu nedenle, hassas ve insan odaklı işler yaparken ince bir çizgide olduğunuzu unutmamalısınız.

Maksimum üretkenlik için, çalışanlarınızın kurum kültürünüzle uyumlu politikalar belirlemelisiniz. Bu nedenle, çalışanların iş-yaşam dengesi bozulmamalı, herkes eşit bir şekilde iş birliğiyle çalışmalıdır. Bunun nasıl gerçekleşeceğini bulmak tabii ki siz İK profesyonelleri ve yöneticilerin işi.

Görev odaklı olurken, iç kültürünün gelişimine rehberlik etmek ve çalışan odaklılığından vazgeçmemelisiniz. Belki de kendi organizasyon yapınıza uyumlu bir çalışan tanıma programını tasarlamanız, kültürünüz için kuvvetli adım atmanızı sağlar. Unutmayın; güçlü bir kurum kültürü, mevcut durumunuzu şeffaf bir şekilde değerlendirmenize ve onu gelecekte daha da güçlendirmenizi sağlayacak tüm doneleri size verir.

Küçük ve büyük ölçekli şirketlerde insan kaynaklarının rolü hakkında detaylı okuma yapmak için yazımıza tıklayın.

Eğitim

Çoğu kar amacı gütmeyen kuruluş, topluma belirli bir hizmet sunmaya odaklıdır. Bu hizmetler ne olursa olsun, çalışanların hedefler doğrultusunda eğitimli olması şarttır. Toplum hizmet, derinlemesine uzmanlık gerektirir. Bu nedenle sürekli öğrenme, çalışanlarınızın yapacağı katma değerli işleri için oldukça kıymetli.

Peki sürekli eğitim programları oluştururken, yüksek katılımı sağlamak için de neler yapılabilir? Birincisi, çalışanları eğitim seminerlere katılmayı teşvik etme çalışmaları yapabilirsiniz. Bu çalışmalar gerek online gerekse sizin ev sahipliğinizde gerçekleşebilir.

Tüm bu eğitimlerin esnasında sıkıcı bir program akışı yerine, genç çalışan profilinizin seveceği bir etkinlik tasarlamanız sizin için yararlı olur. Yapacağınız performans değerlendirme sonrası, çalışanların performansını eğitmenin her zaman planlanmış bir yolunu sunmalısınız. Yapacağınız eğitim çalışmaları kar amacı gütmeyen kuruluşlarda daha hassasiyetle yürütülmesi gereken işlerdir.

Ücret yönetimi

Çalışma hayatının olmazsa olmazı, çalışan ödemeleri. Her sektör ve kuruluşun çalışanlarına adil ücret ve yan haklar sağlaması zorunluluk. Ancak kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bütçelerini karşılamak adına belirli engellerle karşı karşıya. Bu engellere en iyi yanıt, kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışanlarına mükemmel bir fayda paketi sunması olacaktır. Hepimiz de biliyoruz ki artık, bu tarz kuruluşlara devletin ayırdığı fonlar fazlalaştı. Ancak ne yazık ki hala diğer kurum ve kuruluşlara göre dezavantajlı durumlarını koruyorlar.

Herhangi bir sektörde verilen maaşlardan daha düşük olsa da kâr amacı gütmeyen çalışanlara sağlanan faydalar, genellikle ücretsiz veya kapsamlı sağlık, dişçilik ve hayat sigortasının yanı sıra bir dizi teşvik programını içermelidir.

Gönüllü yönetimi

Gönüllüler, kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının yapı taşıdır. Yönetim kurulundan sahada çalışan tüm kişiler, aslında birer gönüllüdür. Bu nedenle gönüllü yönetimi İK’da oldukça dikkatle yürütülmesi gereken bir süreç. Peki bu gönüllülük yönetimi nasıl işliyor?

Gönüllü yönetimi, eğitim, anlamlı çalışma ve takdir gibi etkinliklerin karşılığıdır. Bir gönüllü yönetici, bir çalışanın işe alımı, eğitimi, izlenmesi ve uygulanmasına dair tüm süreci içerir. Gönüllü yönetiminde insan kaynakları uygulamaları aynı zamanda, harcamaların ödenmesi, güvenlik ve tüm sorumluluklarını da beraberinde getiriyor. Tüm gönüllülerin size, sizin de gönüllülere karşı sorumluluğunuz var.

Buradaki odaklanmamız gereken en önemli şey; gönüllülerin başka işlerle de meşgul oldukları. Bu nedenle onları yapacakları iş konusunda sorumluluk yükü bindirmek yerine, onlardan beklentilerinizi düşürmeli ve her zaman acil durum gönüllü alım planı oluşturmalısınız

Kaynakça:

tr.r2rwebreports.com/human-resource-skills
astronsolutions.net/nonprofit-hr/
donorbox.org/nonprofit-blog/nonprofit-hr

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN