Paylaşın!
İçindekiler 📝

"İstanbul Sözleşmesi" yaşatır

August 12, 2020

0 Dakika

Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk imzacılarından olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin ev içi ve kadına şiddete karşı atılmış çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Toplumların ve bireylerin refahı toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkündür. Bu eşitliği teminat altına alan, şiddeti engelleme amacı güden, ayrımcılığı engelleyen adımları tartışmaya açmanın toplum vicdanında onulmaz yaralar açan sonuçları olduğunu son günlerde acı ile tecrübe ediyoruz.

Ayrımcılığın ve şiddetin her türlüsüne karşı bir ekip olarak #istanbulsözleşmesiyaşatır diyoruz ve herkesi sözleşmeyi okuyarak bu haklara sahip çıkmaya davet ediyoruz: https://rm.coe.int/1680462545

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN