Paylaşın!
İçindekiler 📝

Uzaktan çalışmada çatışma yönetimi

November 8, 2021

0 Dakika

Çatışma yönetimi, fiziki olarak bir arada olsun ya da olmasın insanların birlikte çalıştıkları her organizasyon için işverenlerin ve insan kaynakları uzmanlarının hakim olması gereken bir konu. Gerek uzaktan ve hibrit çalışma koşullarında gerekse ofis ortamında yaşanabilecek bir çatışma, sadece tarafların değil, ekibin geri kalan üyelerinin de motivasyonun düşmesine sebep olarak verimliliklerini düşürebilir. Başarılı bir çatışma yönetimiyle çözüm ve uzlaşma sağlanarak sorun fazla büyümeden sona erdirilebilir.

İş yerinizde daha huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmanıza yardım edecek çatışma yöntemleri konusunda yazımızdan faydalanabilirsiniz

Çatışma nedir ve neden ortaya çıkar?

Çatışma eyleminin tarihi insanlığın var oluşu kadar eski. Her bir insanın kendine ait bir karakteri, özellikleri, tepkileri olduğu düşünüldüğünde, herkesin aynı şeyi düşünüp aynı şekilde davranması elbette beklenemez. Çatışmalar fikir uyuşmazlıklarından filizlense de onu büyüten fikir ayrılıkları değil, insanların birbirlerine olan yaklaşım şekilleridir. Uzaktan çalışanlar arasında çatışmaya sebep olacak sebeplerden bazılarını ise şöyle özetleyebiliriz:

 • Farklı kişilikler: Farklı kişiliklerden kaynaklanan çatışmalar sadece iş yerlerinde değil sosyal hayatın var olduğu her yerde ortaya çıkabilir. Saygı çerçevesi içinde karşılıklı konuşulabilen ve empati yapılmasını teşvik eden ortamlar, bu konuda yardımcı olabilir.
 • Çakışan görevler: Özellikle grup projelerinin başarısı herkesin görevini zamanında ve eksiksiz yapmasıyla doğrudan orantılıdır. Bir çalışanın işini aksatması diğerlerinin de işini yapmasını engelleyebilir ve bu bir çatışma ortamı yaratabilir.
 • Zayıf iletişim: İletişim eksikliğinden kaynaklanan ve amacından sapan, yanlış anlaşılan yazışmalar zaman zaman gerginliğe yol açabilir.
 • Eksik bilgi paylaşımı: İş akışının sağlıklı ilerlemesi için çalışanlar arasında paylaşılması gereken bilgilerin, raporların ya da taleplerin gerektiği zaman gerektiği şekilde paylaşılmaması çatışma yaratabilir.
 • Stres faktörü: Uzaktan çalışma ortamının dikkat dağıtıcı şartlarına karşı verilen mücadele, uzaktan çalışmaya alışma süreci, şirketin ya da kişinin şirket içindeki geleceği konusundaki belirsizlikler gibi pek çok etkenin insanlarda yarattığı stres, kişilerin iletişim kurma şekillerini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Dışlanmışlık hissi: Uzaktan çalışmanın bir seçim değil mecburiyet olduğu durumlarda, çalışanın kendini yalnız ve ekibi ya da şirketi tarafından dışlanmış hissetmesi, onun diğer çalışanlara yaklaşımını değiştirebilir. 
 • Çalışma şeklinde ortak paydada buluşulamaması: Her insanın kendine has bir çalışma şekli olabilir. Örneğin, bazı insanlar plan program yapmayı sevip hızla harekete geçerken bazıları daha ağırdan alabilir ya da farklı yöntemlerle ilerlemek isteyebilir. Bu tür uyuşmazlıklar çalışan ve lider arasında ya da liderlerin kendi aralarında da ortaya çıkabilir.  
 • Fikir birliğine varamamak: İşle ya da ürünle ilgili önemli kararlarda fikir birliğine varamamak çatışmaya sebep olabilir.
 • Kaba ya da ayrımcı tutumlar: Kimse sürekli sinirli davranan, kabalaşan biriyle iletişim kurmak istemez. Ancak iş yerleri herkesle belirli bir ölçüde iletişim kurmanın mecburi olduğu yerlerdir. Sürekli psikolojik tacizin ve ayrımcılığın meydana geldiği bir ortamda çatışmaların ortaya çıkması da kaçınılmaz olur.

Yukarıda bahsettiğimiz ve daha birçok faktör, iş yerinde çatışmaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak şirketinizin kapsayıcılığı, saygıyı ve uzlaşıyı kültüründe öncelikli tutması, bu konudaki zorlukların üstesinden gelmenizde yardımcı olabilir.

Takım tükenmişliği önlemenin bir diğer ipuçlarından biri de kaynak yönetimini etkin bir şekilde uygulamaktır. Peki ya insan kaynaklarında kaynak yönetimi nedir? Okumak için yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Çalışanların %81'i son bir yıl içinde iş yerleriyle bir çatışma yaşadı.
MyPerfectResume

Etkili bir çatışma yönetimi için ipuçları

 • Çalışanlarınızdan beklentileriniz ve prosedürler konusunda net olun: Belirsizlikler çatışma doğurur. Özellikle uzaktan çalışanlar arasında iletişim daha kopuk gerçekleşebildiği için belirsizlikler fazla olabilir. Bunun önüne geçmek için çalışanlarınızın kendi aralarında hangi bilgileri paylaşmaları ve projelerin durumu hakkında kimleri bilgilendirmeleri gerektiği gibi iş akışının devamını sağlayacak konularda prosedürler belirleyin ve çalışanlarınızın bunu anladığından emin olun.
 • Erişilebilir olun: Çalışanlarınız tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olmak, çalışanlarınızı daha iyi yönlendirmenizi, işleri daha iyi planlayıp takip etmenizi sağlar. Erişilebilir olmak için farklı iletişim kanallarını açık tutun ve mümkün oldukça video konferanslardan da faydalanın.
 • Ara buluculuk yapmadan önce konuyu tamamen anlayın: Bir çatışma söz konusu olduğunda ön yargısız ve objektif bir tutum sergilemek için söz konusu çatışmanın taraflarını gerçekten dinlediğinize ve konuyu anladığınıza emin olun. 
 • Örnek bir lider olun: Çalışanlarınızdan daha disiplinli, planlı olmalarını ya da birbirlerine karşı daha saygılı ve anlayışlı olmalarını bekliyorsanız, kendiniz o şekilde davranarak onlara örnek olun ve şirketinizin bu kültürü benimsemesini sağlayın. Örnek teşkil etmeniz, çalışanlarınızı sözlü olarak yönlendirmeye çalışmanızdan daha etkili olacaktır.
 • Çalışanlarınızla iletişim kurun: Çalışanlarınızı dinlemek için zaman ayırmak onların nasıl hissettiğini, hangi konularda mutsuz ya da mutlu olduklarını anlamanın en iyi yoludur. Onları iş yerine dair olumlu ve olumsuz şeyler hakkında konuşmaya teşvik edin. Bu iletişim çatışmayla sonuçlanacak pek çok gidişatı önceden fark etmenizi sağlayabilir.
 • Herkes için aynı kuralların geçerli olduğu eşit bir ortam yaratın: İşi ya da pozisyonu ne olursa olsun herkes için geçerli olan bazı temel kurallar belirleyin ve bunları yazılı olarak tüm çalışanlara iletin. Herkes için eşit kuralların uygulandığını bilmek, herhangi bir çalışanın haksızlığa uğramış gibi hissetme ihtimalini azaltacaktır.
 • Ekip toplantılarını önemseyin: Aynı projede çalışan uzaktan çalışanlarınızı sık sık toplantılarla bir araya getirin. Böylece hem birbirlerini daha iyi tanıyarak bir ekip gibi hissedebilirler hem de birbirlerinin projeye nasıl yaklaştıklarını, nasıl çalıştıklarını anlayarak daha uyumlu bir ekip haline gelebilirler.
 • Zaferlerinizi birlikte kutlayın: Başarılarının fark edildiği bir ortamda çalışanların motivasyonu ve morali yüksek olur. Bu, çalışan bağlılığı yaratan ve çalışanların şirketle ve çalışma arkadaşlarıyla uyumunu besleyen bir durumdur.

Uzaktan çalışanlarda çatışmalar üzerine bir araştırma 🔍

MyPerfectResume tarafından uzaktan çalışanlar üzerinde 2021'de yapılan bir araştırmaya göre; çalışanların %81'i son bir yıl içinde iş yerleriyle bir çatışma yaşadı. Söz konusu çatışmaların %65'i iş arkadaşlarıyla, %19'u doğrudan yöneticilerle, %11'i diğer yöneticilerle ve %5'i başka bir şirkette çalışan çalışanlarla gerçekleşti. 
Ankete katılanların %36'sı çatışma nedeni olarak patronların agresif tutumunu gösterirken, %25'i ekip çalışması eksikliğinin, %25'i iş stresinin sebep olduğunu belirtti.%18'i bu çatışmaların önemli konular hakkında yeterince şeffaf ve dürüst davranılmamasından kaynaklandığını söyledi. Katılımcıların %9’u ise bu durumun sebebini değerler çatışması olarak gösterdi.
Anketin ortaya çıkardığı çarpıcı gerçeklerden biri ise bir iş arkadaşı veya patronuyla çatışma yaşayan uzaktan çalışanların %39'unun işten ayrılmak istemeleri ya da çoktan ayrıldıkları gerçeği oldu. Bu istatistikler çatışma yönetimi konusunda yetersiz kalan iş yerlerinde çalışan bağlılığından söz edilemeyeceğini ve çalışan sirkülasyonunun artacağının kaçınılmaz olduğunu gösterir nitelikte.

Uzaktan çalışan şirketler için derlediğimiz "Uzaktan çalışma yönetmeliği" adlı yazımızı mutlaka inceleyin.

Kolay İK ile çalışanlarınızla bağlantıda kalın

Yeni nesil personel yönetimi yazılımı olan Kolay İK ile çalışanlarınızı bir araya getirmek ve iletişimlerini güçlendirmek için toplantılar ve eğitimler düzenleyerek onları davet edebilirsiniz.

Çalışanlarınızın aldığı eğitimleri ve eğitime dair notları yine Kolay İK üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca bu platform sayesinde tek bir uygulama üzerinden performans değerlendirmeleri yapabilir, izinleri, vardiyaları takip edebilir, maaşları, ikramiyeleri ve primleri planlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz her an çalışanlarınıza dair öğrenmek istediğiniz bilgilere Kolay İK üzerinden kolayca ulaşabilir, çalışanlarınızın kendilerine ait hesapları sayesinde size kolayca geri bildirimde bulunmalarını sağlayabilirsiniz. 

Kolay İK’yı ücretsiz denemek için tıklayın.

Kaynakça:

https://www.myperfectresume.com/career-center/careers/basics/remote-work-conflict

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN