Paylaşın!
İçindekiler 📝

İK çalışanları hangi metrikleri takip ediyor?

January 1, 2022

0 Dakika

Kurumsal işletmeler başta olmak üzere işletmelerin çoğu genel iş stratejisi oluşumunda insan kaynakları metriklerinden yola çıkar. Yöneticiler, genel olarak bünyesinde yer alan insan kaynakları ekibinden insan kaynağı ile ilgili olarak pek çok rapor talep eder. Bu raporlar ile gerek insan kaynakları ekibi gerekse yöneticiler veri analizi yaparak şirket başarısına katkı sağlar.

İK çalışanları hangi metrikleri takip ediyor?

İnsan kaynakları metrikleri nelerdir?

İnsan kaynakları metrikleri, işletmelerin bünyesinde bulunan insan kaynağını takip etmeye ve alınan aksiyonların ölçülerek etkinlik seviyesini tespit etmeye yarar. Böylece, işletmeler doğru öngörülere sahip olabilir ve gereken aksiyonu alabilir. Tam da bu noktada profesyonel İK metrikleri oldukça önemli bir yere sahiptir.

Önemli insan kaynakları metrikleri

Her işletmenin analiz etmesi gereken konular vardır. Bu insan kaynakları metriklerini kullanan profesyoneller, uzun vadede şirketin bulunduğu nokta ve hedefler arasındaki farkı ölçebilir. Peki, insan kaynakları profesyonelleri için en faydalı İK metrikleri nelerdir? İnceleyelim:

 • İşe alım metrikleri
 • Katılım ve elde tutma metrikleri
 • Zaman takibi metrikleri
 • Çalışan değeri ve performansına dair metrikler
 • Eğitim ve geliştirmeye dair metrikler
 • İK hizmet ve yazılımlarına dair metrikler

Bu metrikler insan kaynakları uzmanlarının kullanması gereken önemli metriklerdir. Bunların yanı sıra insan kaynakları metrikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bahsettiğimiz birkaç metriği gelin birlikte inceleyelim

Yetenek tespiti

Ticari işletmelerin somut bir başarı elde edebilmesi, bünyesinde barındırdığı personelin yetenekleri ve uzmanlıkları ile doğrudan ilişkilidir. İşe alım esnasında doğru işe doğru aday eşleşmesinin yapılabilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bunu sağlayabilmeniz için yetkinlik edinimi analizleri gibi kişilerin yetenek ve donanımlarını doğru şekilde saptama imkanı bulabilirsiniz. Tabii, bunlardan önce şirketinizin hangi uzmanlığa ve yeteneğe sahip personele ihtiyacı olduğunu tespit etmelisiniz. Ardından işletme bünyesinde var olan yetenekler ile ihtiyaç duyduğunuz yetenekler arasında bir kıyaslama yaparak ihtiyaçlarınızı belirleyebilirsiniz.

İstihdam kapasitesi

İşletmenizin kapasitesi ile geliri arasında bağlantı söz konusudur. Kapasite analizi yaparak işletmenin ihtiyacı olan optimum istihdam seviyesinin ne olduğunu belirleyebilir ve doğru sayıda iş gücü istihdamını sağlayabilirsiniz. Hatta işletmenizin büyüme hedefleri doğrultusunda ek istihdam sayınızı da en doğru şekilde analiz edip doğru işe alım stratejileri ile aksiyon alabilirsiniz.

Zaman takibi

Çalışanların işte geçirdiği vakti gözlemleyebilmeniz ve somut veriler haline getirebilmeniz, çalışanları doğru şekilde değerlendirebilmenizi sağlar. Peki, zaman takibini nasıl gerçekleştirebilirsiniz? İK metriklerinden olan devamsızlık oranı, yönetici başına devamsızlık oranı ve fazla mesai saatlerini tespit ederek hem personel hem yönetici esaslı takipleri gerçekleştirebilirsiniz.

Şirket kültürü analizi

Şirket kültürü, yazılı olmayan birtakım sistemler, kurallar ve davranışlar bütününden oluşur. Bu sebeple, şirket kültürünü tespit etmek ve değiştirmek oldukça zordur. Bünyesinde bulunduğunuz kurum kültürünü anlayabilmek için kültür analizleri yapabilirsiniz. Yapacağınız analizler ile kurum kültürünü ve kurum içi kültür farklılıklarını tespit edebilirsiniz. Peki, bu neden önemlidir?

Yapacağınız analizler ile şirket kültüründe zaman içinde oluşabilecek değişimi fark edebilir, var olan kurum kültürüne zarar veren ögeleri tespit ederek onlara müdahale edebilirsiniz. Örneğin, müşteri ilişkileri departmanını gözlemleyebilir, şirket kültürünün dışarıya nasıl yansıdığı hakkında önemli ölçüde fikir edinebilirsiniz.

İşe alım kanallarının tespiti

İşe alım kanallarını analiz ederek çalışanlarınızın hangi kanallar üzerinden geldiğini tespit edebilir, en donanımlı çalışanların geldiği kanalları gözlemleyerek bunlara daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Bunu sağlayabilmek için işe alım esnasında yapacağınız mülakatlar ve anketlerin yanı sıra çalışan başına kazanç ve insan kaynağı katma değeri gibi KPI (kpi) ölçümlerinden de faydalanabilirsiniz. Doğru kanal tespiti ile insan kaynağı açığını doldurma süresi de kısalacaktır.

Çalışan performansı analizi

İşletmelerin devamlılığı çalışanların performansına büyük ölçüde bağlıdır. Bu yüzden, insan kaynakları departmanı belirli periyotlarla performans değerlendirme sürecine girer. Bu değerlendirme yöntemleri ile çalışanlarınızın bireysel performansını somut verilere dayandırarak gözlemleyebilirsiniz. Performans analizi sayesinde, çalışanların neye ihtiyaç duyduğunu ya da ne konuda donanımlı ve yeterli olduğunu tespit edebilirsiniz. Bunu hangi metrikler yardımıyla ölçebilirsiniz?

 • Performans ve potansiyel, hedef takibi, şirket performansı, çalışan başına gelir gibi metrikleri kullanarak çalışan değeri ve performansı üzerine somut veriler elde edebilirsiniz.
 • Hedef takibi yapmak için genellikle performans yönetim yazılımlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Hedef takibi metriği ile çalışanların bireysel hedefleri ile işletmenin organizasyonel hedefleri arasındaki bağlantıyı görebilir, personelin gelişiminin hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu gözlemleyebilirsiniz.
 • Şirket performansı takibi ile çalışanların şirket içinde ne kadar iyi hissettiğini ve orada çalışırken sağladığı tatmin düzeyini gözlemleyebilirsiniz.

İşletme içi eğitim ve gelişim ölçümleri

İşletme içinde kimi pozisyonlar çeşitli eğitimlere ihtiyaç duyabilir. Personellerin daha nitelikli ve donanımlı olmasına ihtiyaç duyulan bu pozisyonlar için şirket içi eğitimler açılabilir. Yöneticiler bu gibi durumlarda, eğitim sırasında ve sonrasında personeldeki gelişimi ve eğitim giderlerini somut veriler üzerinden takip etmelidir. Peki, işletmede eğitim ve gelişim sürecini hangi metrikler üzerinden takip edebilirsiniz?

 • Çalışan başına eğitim giderleri, eğitim tamamlama oranı, tamamlama süresi ve eğitim etkinliği gibi metrikler üzerinden somut veriler elde etmeniz mümkündür.
 • Şirket içi eğitim etkinliklerinin toplam maliyetini katılımcı sayısına bölerek kişi başı eğitim maliyetini hesaplayabilirsiniz.
 • Şirket bünyesinde düzenlenen eğitimi, programı tamamlayan personel sayısına bölerek eğitimin tamamlanma oranını elde edebilirsiniz.
 • Şirket içinde verilen eğitimlerin ne kadar etkin olduğunu gözlemleyebilmek için ise bu programlardan geçme ya da kalma oranları üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz.

İK hizmet ve yazılımları         

İnsan kaynakları birimi içerisinde yer alan tüm hizmet ve yazılımların kullanım etkinliğinin yönetim tarafından somut bir karşılığı olması gerekir. Bunları ölçmek de belirli bazı metrikler ile mümkündür.

Hangi yöntemlerle İK hizmet ve yazılımı hakkında veri elde edebilirsiniz?

İşletmenin tüm İK hizmetleri için harcadığı toplam tutarı kuruluş bünyesinde bulunan toplam personel sayısına bölerek çalışan başına İK maliyetini hesaplayabilirsiniz. Böylece insan kaynaklarının işletmeye olan maliyeti konusunda somut veri elde etmiş olursunuz.

İşletmenin kullandığı İK yazılımının etkinliğini ölçmek için ise İK yazılımını aktif olarak kullanan personel sayısını işletmenin toplam personel sayısına bölmek yeterlidir. İşletme içerisinde kullanılan yazılımlar da işletmenin gideri olduğundan yöneticiler bu gibi verileri takip etmek isteyebilir.

Tüm bu değerlendirmeleri doğru yapabilmeniz ve metrikleri doğru kullanabilmeniz için elinizde çalışanlara dair birtakım bilgilerin bulunması gerekir. Bunlar;

 • İşletmenin nüfusu, yönetim bilgisi, yıllık işten çıkış oranı gibi temel veriler,
 • Çalışanlara dair yetenek verileri,
 • Kurum içi eğitimler ve bunlara katılım oranı,
 • Çalışanlara verilen teşvik ve ödüller,
 • Çalışanların eğitim bilgileri ve geçmiş iş deneyimleri,
 • İşletmenin sahip olduğu araçlar ile bunları kullanmak üzere yetkilendirilen çalışanlar,
 • İşe devamlılık gibi çalışan davranışları,
 • İşletmeye dair e-posta kullanımı, veri kullanım miktarı gibi teknik donanım bilgileri,
 • Çalışanların medeni hali ve çocuk sayısı gibi verilerdir.

İşletmeniz için insan kaynaklarına dair her türlü takip ve işlemi kolayca uygulayabileceğiniz bir yazılım arıyorsanız hemen tıklayın ve Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN