Paylaşın!
İçindekiler 📝

İK uygulamalarında blockchain etkisi

July 27, 2022

0 Dakika

Bitcoin. Son yıllarda yediden yetmişe herkesin dilinde dolaşan, adeta yeni dönemde ekonomiye yön veren bir kavram. Ancak devrim yaratan bu yazılımın arkasında çok daha büyük bir güce sahip olan bir teknoloji var ki o da; blockchain yani Türkçe adıyla blokzinciri. Peki daha çok finansal işlemlerle birlikte anılan blockchain, insan kaynaklarını nasıl etkileyebilir? Gelin, İK ve blockchain arasında merak uyandıran bu ilişkiye birlikte göz atalım.

Nedir bu blockchain?

Blockchain, bloklardan oluşan zincir bir yapı şeklindeki veri tabanı sistemidir. Dağınık bir şekilde var olan veri tabanının şifrelenmiş takibini yapar. Özünde blockchain, basit anlatımıyla, bir kayıtlar zincirini ifade eder. Bu teknoloji, dağıtılmış bir dijital deftere dayandığı için diğer kayıt tutma sistemlerinden çok daha özel ve farklıdır. Blockchain sistemini farklılaştıran özelliği ise, tüm verilerin bütüncül olarak güvenli, gizli ve şeffaflıkla saklanması.

Son yıllarda özellikle bazı sektörlerde öne çıkan bir kavram olmasıyla beraber henüz, blok zincirinin ne olduğuna ve nasıl çalıştığına dair bilgi boşlukları bulunmakta. Ancak artık bu, sanıldığından daha komplike veya uzak bir teknoloji sistemini tanımlamıyor. Blok zincirinin temel ilkelerini anlamak için yazılımcı veya teknik yetkinliklere sahip olmanıza gerek yok. Temelleri bilmek ve İK’ya olan olası güçlü etkileri özümseyebilmek, yeterli. Çünkü araştırmalar, blockchain teknolojisinin, İK uygulamalarında potansiyel bir değişim etkisi yaratacağının sinyallerini çoktan verdi bile!

Birçok süreci hala manuel olarak yürüten İK’cılar için blok zincir endişe yaratmaya başladı. Ancak İK’da panik havasına hiç gerek yok. Neden mi? Yaklaşan blok zinciri devrimine hazırlıklı olmak için hala teknolojiyle yakınlaşabilme zamanınız elbette var. Ancak unutmamak gerekir ki birçok sektör bu teknolojiyle başarılı tecrübeler oluşturdu bile!

Veriler gösteriyor ki dünya nüfusunun sadece yüzde 0.5’i blockchain teknolojisini kullanmakta. Teknoloji bu kadar hızla ilerlerken, peki ya sonra ne olacak?

İK uygulamalarında blockchain

Birçok şirket için İK, oldukça önemli organizasyonları kapsar. İnsan kaynakları için her zaman daha fazla iş gücü ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulur. Bu nedenle teknolojinin İK uygulamalarıyla olan entegrasyonu, tüm süreçlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle blockchain kullanımı, İK profesyonellerinin ortaklık kuracağı bir teknoloji aracından çok daha fazlasını ifade eder.

APQC 2019 “İnsan Kaynaklarında Trend Araçları ve Teknolojileri” başlıklı raporunda, şirketlerin yüzde 82’i blokchain teknolojisine aşikar. Ancak bu şirketlerden yalnızca yüzde 11.7’si bu teknolojiyi İK’da kullanıyor. - APQC 2019

Verilerin güvenilirliği, gizliliği ve şeffaflığı gibi çağın getirdiklerine ayak uydurmak için blockchain teknolojisinin kullanmak, tahmin edilenden çok daha fazlası. İK için, blok zincirinin ana akım olarak benimsenmesi, doğru yeteneklerin işe alınmasından başlayarak hem işverenler hem de çalışanlar için değer ve faydalar sağlayabilir.  Tüm işletmeleri, adayları, müşteri, insanları, kısacası tüm paydaşları birbirine bağlayan blok zincirin etkisi,  yetenek yönetimi, ödemeler, bordro ve verilerin gizliliği gibi İK uygulamalarında alışılmışı yıkacak gibi duruyor.

Bordro

Bordro, insan kaynaklarında hazırlanması en güç uygulamalardan bir tanesi. Peki blockchain, bordroda ne gibi değişiklikler yaratacak? Blockhain, manuel görevlerin çoğunu alt üst etme ve mevcut sistemdeki zaman kayıplarını ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Blockchain ayrıca bir şirketin herhangi bir kanala yapacağı ödemelerin de otomatikleşmesine ve güvence altına almasını sağlayan “akıllı sözleşme” çözümleri sunar.

Global şirketler, denizaşırı ülkelerde yaşayan çalışanlarına sınır ötesi bordro hazırlama ve ödeme konusunda blockchain avantajlarından yararlanabilir. Blok zincir bu uygulamalarda, otomatik döviz kurlarını inceleyerek aracı bankalarla anında iletişim kurar ve düşük bir maliyetle ödemeler gerçekleştirme gibi faydalarıyla tercih edilebilir.

İşe alım

İK yöneticilerinin yüzde 75’i inceledikleri özgeçmişlerde doğru bilgilerin bulunmadığını tespit etti. - New CareerBuilder Survey

Özgeçmişlerin doğruluğunun tespitini yapmak, işe alım zamanlarında oldukça zaman alan bir operasyon. Blokchain, belgeleri doğru bir şekilde takip etmek ve güvenlikli olarak iletmek konusunda işe alım uzmanları için oldukça fayda sağlayabilir. Çünkü blockchain, kişilerin eğitim geçmişlerini, beceri ve iş yeri performanslarını kapsamlı, güvenilir bir tabanda kaydetme özelliği barındırır. Bu noktada doğru veriler ile şirketler, doğru adayları doğru rollere etkin bir şekilde entegre ederek yetenek kazanımı konusunda da fark yaratacaklar.

Siber güvenlik ve verilerin korunması

İK’nın finansal işlemlere olan katılımı ve çok sayıda hassas verilerin sorumluluğu göz önünde bulundurulduğunda, blockchainin bu alanlardaki faydaları kaçınılmaz. Blockchain, gerçekleri ortaya koymak ve sahtekarlığın önüne geçmek için büyük bir fırsat yaratırken tüm verilerin güvenliği için de çalışır.

Siber riskler, büyük ölçüde şeffaflık eksikliğinden kaynaklanır. Siber güvenlik tehditleri, blokchain teknolojisinin yardımcı olabileceği bir diğer zorluk. Özellikle yeterli altyapısı olmayan KOBİ’ler için blockchain, fazla ışıldıyor.

Ödemeler

Vergilendirme, bir şirketin hayatında kritik bir rol oynar. İK profesyonelleri için ise sürekli değişen yasaları takip etmek ve ödemeleri uygun halde gerçekleştirmek, oldukça hassasiyetle yürütülmesi gereken bir operasyondur.

Manuel yöntemlerle, bordro vergileri, ikramiyeler, fazla mesai ücretleri, yan hak ödemeleri ve dahası derken insan kaynakları için bu süreç daha da karışık hale gelir. Blockchain’in çalışanların vergi değerlendirmelerini ve hükümlerini otomatik olarak kaydetme ve güncelleme konusundaki üstün yeteneği, İK’nın dikkatini oldukça çekmeye başlıyor.  Tüm bu vergilendirme sürecini düzenleme ve güvence altına almadaki kabiliyeti nedeniyle, blok zinciri destekli platformlar birçok şirket için aynı zamanda rekabet avantajı da oluşturuyor.

İnsan kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirmeye başlayın

Kolay İK ile size zaman ve verimlilik kazandıracak pek çok insan kaynakları teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Kolay İK ile izin, fazla mesai, performans değerlendirme ve maaş gibi tüm personel verilerinizin takip ve yönetimini yapabilir, kolayca hedef veya yetenek değerlendirme raporları oluşturabilir, şirket giderlerini takip edebilir, şirket eğitimlerinizi kontrol edebilir, dosya paylaşımı ve 360 derece değerlendirme ile organizasyonunuz içinde etkili bir iletişim ve geribildirim ağı kurabilirsiniz. Şimdi Kolay İK’yı 15 gün ücretsiz deneyin, tüm bu İK çözümlerinin ve çok daha fazlasının farkını deneyimleme fırsatını yakalayın!

Kaynakça

https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/tip/Blockchain-HR-technology-5-use-cases-impacting-human-resources
https://www.pwc.ch/en/insights/hr/how-blockchain-can-impact-hr-and-the-world-of-work.html
https://www.mercer.com/our-thinking/blockchain-for-human-resources.html

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN