Paylaşın!
İçindekiler 📝

Hem uzaktan hem esnek çalışma mümkün mü?

May 5, 2021

0 Dakika
Merve Aşıcı
uzaktan iş yaşam dengesi

Uzaktan çalışma ve evden çalışma gibi son zamanlarda daha sık gündeme gelen bir diğer çalışma şekli de esnek çalışma. Esnek çalışma, mesai saatlerinin standart mesai saatlerinden farklı olması demektir.

Birleşik Krallık Danışma, Uzlaştırma ve Tahkim Servisi (Acas) tarafından yapılan son araştırmaya göre esnek çalışma düzenlemeleri hem bireylerin hem de ekiplerin etkinliğini gerçekten artırabilir. Araştırmaya katılan İK uzmanlarının %91'i, bu çalışma sistemiyle çalışanların daha ilgili ve memnun olduğunu belirtmiş.

Deloitte’un yayınladığı bir rapor ise, Y kuşağının nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esnek olmaları durumunda bir rolde beş yıldan fazla kalma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Acas araştırması, doğru uygulanması halinde esnek ve uzaktan çalışmanın şirketlere birçok fayda sağladığını gösteriyor. Bu aşamada kilit nokta herkesin uyumlu, desteklenmiş ve bağlı kalmasına yardımcı olacak bir strateji geliştirmek.

Net iletişim kanalları oluşturun

Uzaktan veya esnek çalışabilmek -hatta ikisini aynı anda uygulayabilmek- çalışanların çalışma ortamlarını, çalışma tarzlarına uygun hale getirmelerine olanak tanır. Böylelikle işe daha fazla odaklanabilir ve iş arkadaşlarına yardım etmeye daha istekli olabilirler. Verimlilik ve üretkenlik de bu sayede artış gösterir. Ancak bu faydalar yalnızca açık iletişim ve güçlü bir organizasyon yapısıyla mümkün olur. Bunlar olmadan esnek çalışma düzenlemeleri teslim tarihlerinin kaçırılmasına, öfkeli yöneticilere, sinirli iş arkadaşlarına neden olabilir.

Esnek çalışanların, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına şirketlerin “geri bildirim” konusunda daha özenli davranmaları gerekiyor.

Herkes için en iyi şekilde çalışan iletişim yöntemini belirlenmesi kritik bir önem taşır. Farklı çalışma modelleriyle çalışan ekipleri belirli aralıklarla bir araya getirmek, birbirlerinden haberdar olmaları için e-posta akışları oluşturmak, her an ulaşabilecekleri ve güncelledikleri raporlama sistemleri yaratmak gibi ufak ancak etkili planlamalar, iletişim kopukluğunu ortadan kaldıracaktır.

İzole olma hissini ortadan kaldırın

Kendi yarattıkları koşulların rahatlığında çalışmak çekici gelse de, uzaktan çalışma bazen çalışanların kendilerini yalnız hissetmelerine neden olabilir. 

Acas’ın yayınladığı rapora göre esnek çalışanların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına şirketlerin “geri bildirim” konusunda daha özenli davranmaları gerekiyor.

Geri bildirimler pek çok çalışanın motive olmasına yardımcı olup, üretkenliklerini de artırıyor. 

Esnek çalışma sistemini benimseyen çalışanlara yöneticileriyle ne sıklıkla doğrudan iletişim kurmak istedikleri sorulduğunda uzaktan çalışanların çoğunluğu (%34) haftada bir, %31'i ise günde bir kez olarak yanıtlıyor. Bu tip düzenli kontrolleri herkes için daha anlamlı hale getirmek için yöneticiler yapıcı, ölçülebilir geri bildirim vermeye ve net hedefler belirlemeye odaklanabilir.

Herkes için adil olması amacıyla esnek çalışma için açık ve tutarlı yönergeler geliştirin

Esnek çalışma düzenlemeleri düşünen şirketler, genellikle çalışanların yönetilmesinin zorlaşacağından endişelenirler. Ancak Acas'ın araştırması tutarlılık ve adaletin, esnek ekipleri etkili bir şekilde yönetmenin ve herkesi mutlu etmenin anahtarı olduğunu öne sürüyor.

Yöneticilerin ön yargılarını kırmalarına yardımcı olun

Esnek çalışma düzenlemeleri özellikle genç çalışanlar arasında popülaritesini artırıyor olsa da Acas, bu çalışma tarzına karşı bazı yaftalamaların hala yaygın olduğunu ortaya koyuyor: Esnek çalışmak isteyen insanların hırstan yoksun olması fikri gibi.

Özellikle üst düzey yöneticilerin desteği, yaftalamaları ortadan kaldırmak ve esnek çalışmayı normun bir parçası haline getirmek için hayati önem taşıyor. Araştırmalar, yöneticilerin kendileri esnek bir şekilde çalıştıklarında %82'sinin bu düzenlemelerin bir bütün olarak şirkete fayda sağladığına inandığını gösteriyor.

Uzaktan çalışma veya saatleri ayarlama yeteneği, bir çalışanın sağlığı ve genel refahı üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahip olabilir. Şirketler için de üretkenliği, motivasyonu ve hatta bağlılığı artırabilir.

Pandeminin bitimiyle birlikte birçok şirket hibrit çalışma modeline geçiş yaptı. Peki hibrit çalışma nedir ve nasıl uygulanır? Okumak için yazımıza tıklayın.

Webinar alarmı ⏰

İK profesyonelleri ile uzaktan çalışmanın şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini konuştuğumuz " Şirketlerde uzaktan çalışma kültürünün oluşturulması" webinarımız için tıklayın.

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN