Paylaşın!
İçindekiler 📝

OKR nedir ve şirketler için neden önemlidir?

June 18, 2022

0 Dakika
OKR nedir ve şirketler için neden önemlidir?

Artan rekabet ortamında şirketler, başarıya ulaşmak için birçok yeni metot deniyor. Çeviklik artık bu dönemde olması gereken en önemli yetkinliklerden bir tanesi. Özellikle uzaktan ve hibrit çalışma modelinin uygulanmasıyla birlikte sürekli karşılaştığımız OKR, şirketlerin geleceği için adeta bir ışık gibi parlıyor. Peki OKR nedir, şirketler için neden önemlidir ve insan kaynakları süreçlerinde nasıl uygulanıyor? bir göz atalım.

OKR nedir?

Peter Drucker tarafından ortaya atılan OKR metodu, (Objectives and Key Results / Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), şirket hedeflerinin tanımlanarak bu hedeflerin hızlı ve çevik bir şekilde gerçekleştirilmesini ortaya çıkaran bir yol haritasıdır. Sektör, departman, şirket ne olursa olsun çalışanları verimli bir şekilde esas amaçlara odaklar ve çevik bir yönetim süreci oluşturur. Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz OKR’nin geçmişi çok da yakın değil. 1950'lerde ortaya atılan OKR, Google’ın büyüme stratejisinde başarıyla kullanılmasıyla hızla büyüyen şirketler tarafından keşfedilerek, şirketlerin yönetimsel stratejilerinde hızla uygulanmaya başlandı.

LinkedIn, Spotify ve Apple gibi şirketlerin başarısının sırrı: OKR

Düzenli olarak ekip veya şirket hedefleri belirleyenler için kritik bir öneme sahip OKR, en özet haliyle dinamik bir hedef belirleme metodolojisi. Şeffaflık değerleri üzerinde, şirketin tüm departman ve çalışanlarının başarıya giden yolda bütün resmi görmesini sağlıyor. Böylelikle tüm bireyler yapacakları işlerde kurum için öncelikli olanları belirlerken, odaklanması gereken görevleri de net bir şekilde görüyor. OKR nedir, neden önemlidir ve nasıl uygulanır sorularının hepsini webinarımızda cevapladık.

Peki OKR neden önemli?  

OKR, “nereye gitmek istiyorum?” ve “ ne elde etmek istiyorum” gibi soruların cevabını verir.

 • Bu metotta objectives yani hedefler; niteliksel, ulaşılması zor ancak arzulanan ve her zaman değer odaklı özelliklere sahipken,
 • Key results yani anahtar sonuçlar ise spesifik, niceliksel, sonuç odaklı ve belirlenen zaman dilimi içerisinde gerçekleşebilen özelliklere sahip olmalı.

Çevik yönetim süreci 💪

OKR en temel haliyle, departmanlar arası işbirliğini, açık iletişimi, çalışan memnuniyetini, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını, odaklanma, hız ve çeviklik gibi faydaları barındırır. Çalışanlar tarafından hedeflere giden yolda hangi çalışmaların yapılması gerektiğini gösterir, odaklanma ve önceliklendirme konusunda yetkinlikler sağlar.

Şirketlerin organizasyonel anlamda iş yapış süreçlerine, tüm çalışanları dahil ederek kuvvetli iletişim sonucu ekip ruhunu artırır, böylelikle koordinasyon ve uyum konusundaki engelleri yok eder. OKR, bireyleri en iyisine ulaşmaları için şeffaflık verirken, çalışanlara insiyatif alma konusunda destek vererek otonomiyi de yükseltir. Netlik, uyum, adaptasyon ve hız gibi nedenler sonucu çevik bir yönetim süreci oluşturur. Takdir edersiniz ki 21. yüzyılın rekabet ortamında şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey; hız ve ona uyum sağlamak! 

Webinar alarmı ⏰ - İnsan Kaynakları ve OKR

Süreçlerini veri odaklı yönetmek isteyen İK departmanları için OKR sistemlerini ve kurgu aşamalarını konuştuğumuz webinarımızı kaçırmayın.

İK süreçlerinde OKR

OKR,  ilerlemeyi izleme, uyum oluşturma ve ölçülebilir hedefler etrafında katılımı teşvik etme şeklinizdir. Çalışanların amaca uygun çalışabilecekleri bir ortam yaratan süper güç OKR, birçok başarılı şirketler(Intel, Google, LinkedIn vb.) tarafından uygulandı ve harika sonuçlar elde edildi. 

OKR uygulamaları, İK sorumluluklarında yüksek çıktılarla gerçekleştirilir. İşe alım, performans yönetimi, çalışan bağlılığı gibi önemli konularda OKR, herhangi bir şirket için yüksek fayda sağlar.

İK uygulamalarında OKR metodu nasıl uygulanıyor, örneklerle inceleyelim:

Şirket kültürü

Herhangi bir şirket, sektör ne olursa olsun ilerlemeyi sağlıklı bir kültürle başarabilir. İyi bir kültür oluşturmak için, çalışanların dengeli bir iş-yaşamına sahip olması ve yüksek düzeyde iş tatmini için İK departmanının çalışmaları oldukça değerli.

 • Hedefler(objectives): Çalışanlarınızın iş-yaşam dengesini sağlamak
 • Anahtar Sonuçlar(key results): Çalışanların izin kullanmasına destek olmak, onların şirket faaliyetlerine katılımını sağlamak, düzenli olarak sosyal sorumluluk projeleri uygulamak.
 • Hedefler(objectives): Çalışan bağlılığını artırmak
 • Anahtar Sonuçlar(key results): Şirket içerisinde tüm yönlü geribildirim kültürü oluşturmak, çalışan memnuniyeti için düzenli anketler uygulamak, katılımı artırmak adına hedefler için netlik sunmak.
okr nedir

İşe alım

İş arayanlar ve doğru adayları çekmek için işe alım, İK’cıların en hassas olduğu uygulamalardan bir tanesi; bu nedenle işveren markası adına yapılan çalışmalar oldukça önem taşıyor. 

 • Hedefler (objectives): Doğru yetenekleri çekmek için işveren markasını güçlendirmek
 • Anahtar Sonuçlar (anahtar sonuçlar): Marka bilinirliğinizi artırma çalışmaları, en iyi işveren gibi ödüllerin kazanılması, başvurulara olumlu/olumsuz geribildirimler yapılması, pazarlama faaliyetlerinin güçlendirilmesi.

Performans yönetimi

OKR'larda performans yönetimi her çalışan işe yeni başladığında güçlü veya zayıf performans dereceleri barındırsa da kişilerin performansının iyileştirilmesinde organizasyonların rolü büyük. Bu noktada İK departmanı, süreçleri iyileştirerek performansların artmasına katkı sağlayacak iyileştirme alanları belirlemeli.

 • Hedefler (objectives): Yeni başlayanların performansını yükseltmek
 • Anahtar Sonuçlar (key results): Adaptasyon süresinin düşürülmesi, performans değerlendirme süresinin azaltılması, işe alım oranının yükseltilmesi.
 • Hedefler (objectives): Yöneticileri daha etkili ve başarılı hale getirmek
 • Anahtar Sonuçlar (key results): Yöneticilerin yılda iki kez eğitim programlarına katılmalarını sağlamak, düzenli toplantılarla geribildirimin geliştirilmesini sağlamak, çalışanlar için anonim anketler düzenlemek.

Çalışan elde tutma

Mevcut çalışanları elde tutmak, yenilerini işe almaktan çok daha az maliyetlidir. Tatmin edici çalışmalarla yetenekli çalışanların daha uzun süre kalmalarını sağlamak, İK’nın en değerli işlerinden.

 • Hedefler (objectives): Başarılı çalışanı uzun süre elde tutmak
 • Anahtar sonuçlar (key results): Çalışanlara esnek çalışma ortamı sağlamak, yan haklar verilmesi, kariyer gelişimleri destek programları oluşturmak ve çalışan memnuniyet puanını yükseltmek.

Eğitim ve geliştirme

Kurumsal öğrenme kültürü, bir organizasyonun büyümesi için kritik bir önem taşır. Eğitim programlarının yöneticiler tarafından teşvik edilmeli ve İK uzmanları tarafından da büyüme döngüsünün bir parçası olduğunun altı çizilmeli.

 • Hedefler (objectives): Çalışanların verimliliği için ihtiyaç duyulan eğitim programlarını belirlemek
 • Anahtar sonuçlar (key results): Her çalışan için kişisel eğitim programlarının belirlenmesi ve bütçenin ayrılması.

OKR uygulayın, süreçleri kolaylaştırın

Kolay İK personel yönetimi, performans değerlendirme, vardiya ve ücret değerlendirme ürünlerinin yanı sıra alanında en iyilerle katma değerli İK projeleriniz için partnerlikler yapıyor. Conectohub'da partnerlerimizden bir tanesi! Conectohub hedefleri sonuçlara dönüştüren OKR ve iş yönetim platformu. Conectohub ile bireylere ve projelere hedefler belirleyebilir, bu hedeflerin hangi aşamada olduğunu, tamamlanması gereken günlük görevleri, sorumlu çalışanların neler yaptığını ortak ve şeffaf bir şekilde rahatlıkla takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve randevu talebi oluşturmak için tıklayın.

Kaynakça:

👋
Hemen 15 gün ücretsiz deneyin

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden kullanmaya başlayın.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN