İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

İş sözleşmesinin sona ermesine dair hükümler, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler. Peki yasal zeminde haklarınız neler?

İş sözleşmesinin çalışanın vefatı ile sona ermesi

Çalışanın vefatı durumunda iş hukukunda öngörülen tazminatlar ve mali yükümlülükleri kıdem ve yıllık izin gibi detaylı başlıklarla açıkladık.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin işverenin vefatı ile sona ermesi

İşverenin ölümü durumunda iş sözleşmesi, mirasçılara düşen sorumluluklar, Borçlar Kanunu'na göre özel durumlar ve tazminat taleplerini sizler için derledik.

Makaleyi oku

Belirli süreli ve geçici iş ilişkilerinde sözleşme sona ermesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri ve geçici iş ilişkilerinin sona erme süreçlerini İş Kanunu ve Borçlar Kanunu'na göre inceledik.

Makaleyi oku

Bildirimli fesihte özel durum: Baskı feshi

Baskı feshi nedir? İşverenin üçüncü tarafların baskısıyla işçiyi çıkarması durumunun iş hukukundaki şartları ve uygulama detayları

Makaleyi oku

Bildirimli fesihte özel durum: Değişiklik feshi

İş hukukunda değişiklik feshi ile ilgili şartlar, içerik denetimi ve işverenin yükümlülüklerini sizler için derledik.

Makaleyi oku

Bildirimli fesihte özel durum: Şüphe feshi

İş hukukunda şüphe feshi nedir? Hangi koşullarda geçerlidir? Merak edilen soruların yanıtları yazımızda.

Makaleyi oku

Sağlık sebebiyle bildirimsiz fesih

İş sözleşmesinin sağlık sebebiyle feshi: İşçi hakları, bildirimsiz fesih şartları ve Sağlık Kurulu'nun karardaki rolü ile ilgili önemli detayları derledik.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin bildirimsiz feshinde genel hükümler

İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinin bildirimsiz feshinde ihbar, kıdem tazminatı ve iş güvencesi detaylarına göz atın.

Makaleyi oku

Diğer kanunlardaki iş sözleşmesi fesih nedenleri

İş Kanunu'nun yanı sıra diğer kanunlardaki iş sözleşmesi fesih nedenlerini ve maddelerini bir araya getirdik.

Makaleyi oku

Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı sebeple fesih

Ahlaki ihlaller ve iş yeri kurallarına uymama durumlarında iş sözleşmesi nasıl sona erer? İyi niyet kuralları ve fesih sebeplerine göz atın.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi

İkale sözleşmesi nedir? İşçi ve işveren açısından ikale sözleşmesinin detayları ve dikkat edilmesi gerekenlere göz atın.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin sona ermesinde ibraname

İbraname nedir? Borçlar Kanunu'na göre yazılılık, süre ve belirginlik şartlarına sahip bu konunun detayları yazımızda.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin sona ermesinde arabuluculuk

İş hukukunda arabulucuya başvurma zorunluluğu ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların yasal detaylarını inceleyelim.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin sona ermesinde SGK başvurusu

İş mahkemelerinde uyuşmazlıklar öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurunun zorunlu olduğu yeni düzenleme ve istisnaları derledik.

Makaleyi oku

Çalışanın geri verme yükümlülüğü ve eğitim giderleri

İş hukukunda çalışanın geri verme yükümlülüğü ve eğitim giderlerinin geri alınması sürecini detaylı bir şekilde ele aldık.

Makaleyi oku

İş sözleşmelerinin sona ermesinde takas ve mahsup hakkı

Borçlar Kanunu'ndaki takas hükümleriyle işçi ve işveren arasındaki alacak/borç ilişkisini maddelerle anlattık.

Makaleyi oku

Fesihte hapis hakkı

Borçlar Kanunu'nun 443’üncü maddesi ile 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenen hapis hakkı nedir?

Makaleyi oku

Zorlayıcı, gözaltı ve tutukluluk nedeniyle fesih

Zorlayıcı, gözaltı ve tutukluluk nedenleriyle iş sözleşmesi feshi nasıl yapılır? Devamını okuyun.

Makaleyi oku

İş sözleşmesinin eylemli olarak sona erdirilmesi

Bu yazıda, iş sözleşmelerinin eylemli fesih yoluyla nasıl sona erdirilebileceğini ve bu sürecin işçi ve işveren açısından nasıl işlediğini detaylı bir şekilde inceledik.

Makaleyi oku