Telafi Çalışması

İş hukuku, çalışanlar ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal bir çerçevedir ve bu bağlamda telafi çalışması, genellikle fazla mesai veya iş süreçleri nedeniyle oluşan ek çalışma saatlerini ifade eder.

Telafi çalışması nedir?

İş hukukunda telafi çalışması nedir? Kaybedilen zamanı telafi etmek adına yeni yasal düzenlemeler neler getiriyor? İşveren ve işçi arasındaki dengeyi koruyan bu esnek çalışma modelini beraber inceleyelim.

Makaleyi oku

Telafi çalışmasının önceden yapılabilmesi

Telafi çalışması nasıl önceden planlanabilir? İş Hukuku'nda esneklik ve işverenlerin işçi haklarına bu konuda nasıl uyum sağlayabileceği hakkında bilgi alın.

Makaleyi oku

Tatil günlerinde telafi çalışması

Tatil günlerinde telafi çalışması nedir? İşverenler ve işçiler için adil bir denge nasıl sağlanır? İş Hukuku'ndaki detayları öğrenin.

Makaleyi oku

Telafi çalışmasında alt ve üst sınır

Normal çalışma sürelerinin altında çalışma ve telafi çalışması nedir? İş hukuku bu konuda neler söylüyor? Detaylı inceleme için okumaya başlayın.

Makaleyi oku

İşçinin telafi çalışmasını reddetmesi

İşçinin telafi çalışmasını reddetme hakkı ve hukuki çerçevesini bu yazıda sizler için derledik. İspat yükümlülüğü, grev ve lokavt durumlarında geçerli yasal detaylar için okumaya başlayın.

Makaleyi oku