Telafi Çalışması

Telafi çalışması nedir?

İş hukukunda telafi çalışması nedir? Kaybedilen zamanı telafi etmek adına yeni yasal düzenlemeler neler getiriyor? İşveren ve işçi arasındaki dengeyi koruyan bu esnek çalışma modelini beraber inceleyelim.

İş hayatında, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayramlar veya genel tatiller gibi durumlarda çalışma sürelerinin azalması ya da işin tamamen durması durumları sıkça karşılaşılabilir. İşverenler ve işçiler arasındaki dengeyi korumak, bu tür durumlarla başa çıkmak için iş hukukunda çeşitli çözümler bulunmaktadır. Bu çözümlerden biri de "telafi çalışması"dır.

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması, işçinin zorlayıcı veya başka nedenlerle çalışamadığı dönemlerde kaybedilen çalışma sürelerini belirli bir zaman dilimi içinde telafi etmesine imkan veren bir esnek çalışma modelidir. Örneğin, işverenin işi durdurma kararı alması, ulusal bayram tatili veya işçinin talebiyle alınan izin gibi durumlar, çalışma sürelerinde düşüşe neden olabilir. Telafi çalışması, bu tür durumlarda kaybedilen zamanın ileride normal çalışma saatleri üzerine eklenmesine olanak tanır.

Telafi çalışması hakkında yasa değişiklikleri

Telafi çalışmasıyla ilgili olarak Türkiye'de önemli bir yasal düzenleme 26.03.2020 tarihli 7226 Sayılı Kanun ile gerçekleştirildi. Bu değişiklikle, işverenin işçiye telafi çalışması yaptırabilme süresi 4 aya çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verildi. Bu değişiklikler, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri dengeleme ve esnek çalışma modellerine uyum sağlama amacını taşımaktadır.

Telafi çalışması ve iş sözleşmeleri

Telafi çalışması, iş sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir. İşveren, belirli durumlar altında çalışılmayan süreleri telafi çalışması yaptırarak değerlendirebilir. Ancak, bu durumların iş sözleşmesinde net bir şekilde belirtilmesi önemlidir. İşçi, telafi çalışmasını iş sözleşmesinde belirtilen şartlar altında yapmakla yükümlüdür.

Telafi çalışması idari para cezası ne kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde belirtilen telafi çalışması usullerine uyulmamasının cezası, bu durumdaki her bir işçi için 2023 yılında 1.683,00 TL’dir.

Telafi çalışması, işveren ve işçi arasındaki dengeyi koruyan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. İş hayatındaki belirsizliklerde ve zorunlu durumlarda, telafi çalışması işçiye esneklik sağlarken işverene de kaybedilen zamanı değerlendirme imkanı tanıyor. Yasal düzenlemeler ve iş sözleşmelerinde bu konunun açıkça belirtilmesi, her iki taraf için de adil bir çalışma ortamı oluşturabilir.