İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Bildirimli fesihte özel durum: Baskı feshi

Baskı feshi nedir? İşverenin üçüncü tarafların baskısıyla işçiyi çıkarması durumunun iş hukukundaki şartları ve uygulama detayları

İş hukukunda sıkça karşılaşılan ancak karmaşık bir konu olan baskı feshi, üçüncü bir kişinin işverene yönelik baskısıyla ortaya çıkar. Bu durum, işçinin işten çıkarılmasına üçüncü tarafların etkisiyle neden olabilir.

Baskı feshi

Üçüncü bir kişinin işverene çalışanı işten çıkarması yönünde baskı yapmasından kaynaklandığı durumlarda söz konusudur. Bu baskıyı kuran taraf; müşteriler, ihale makamları, sendikalar, diğer çalışanlar, işverenin ticari münasebeti olan şahıslar olabilir.  

Baskı feshinin şartları

  • İşverene yapılan baskının işçinin davranışlarından kaynaklanmaması gerekir. Eğer çalışanın davranışı geçerli fesih sebebi doğuruyorsa, üçüncü tarafın baskısı olsa dahi baskıya dayalı fesih söz konusu olmayacaktır. İş Kanunu 18’nci maddesinde sayılan geçerli fesih sebepleri “işletmenin, iş yerinin ve işin gerekleri ile işçinin yeterliliğinin veya davranışlarının” iş sözleşmesinin geçerli feshine dayanak gösterilebileceği ifade edildiğinden, ‘baskı feshi’ nin işletmenin, iş yerinin ve işin gerekleri’ başlığı altında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Esasında, baskının işverenin ekonomik ilişkilerini zedeleme olasılığının bulunması da bu ele alma şekli ile paralellik göstermektedir.  
  • Baskının üçüncü bir şahıstan ve işçinin işten çıkarılması yönünde gelmesi gerekir. 
  • Baskı objektif olarak işverene ciddi bir tehdit (ör; ticari ilişkilerin zarar görmesi, hak kayıplarına uğramak, müşteri kaybı veya ekonomik kayıp yaşamak) oluşturmalıdır.
  • İşverenin kendisinden beklenen davranışları sergilemesine karşın tehdidin ortadan kalkmaması ve savuşturulamaması gerekir. Bu bağlamda, işverenden beklenen ilk aşamada işçinin yanında yer almasıdır; fesih son çare olarak uygulanmalıdır. 
  • Feshin işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin savunmasının alınması zorunludur.