İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

Zorlayıcı, gözaltı ve tutukluluk nedeniyle fesih

Zorlayıcı, gözaltı ve tutukluluk nedenleriyle iş sözleşmesi feshi nasıl yapılır? Devamını okuyun.

Zorlayıcı nedenlerle fesih

İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. Zorlayıcı sebebin işçi ile ilgili olması gerekmektedir; eğer sebep iş yeri ile ilgili ise fesih kapsamı 24’üncü madde dahilinde ele alınacaktır.

Gözaltı veya tutukluluk nedeniyle fesih

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci maddedeki bildirim süresini aşması gereklidir. Olay iş yerinde işlenmiş ise 2’nci bent (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) 6’ncı alt bende göre hüküm vermek gerekir.