İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ile İlgili Hükümler

İş sözleşmesinin sona ermesinde ibraname

İbraname nedir? Borçlar Kanunu'na göre yazılılık, süre ve belirginlik şartlarına sahip bu konunun detayları yazımızda.

İbraname, işçi ve işveren arasındaki alacak konusunda önemli bir hukuki belgedir. Borçlar Kanunu'nun 420. maddesi, ibraname sürecini net bir şekilde düzenler. İbra sözleşmesi, yazılı olmalı, belirli şartları taşımalı ve kesinlikle hükümsüz olmamalıdır.

İş sözleşmesinin sona ermesinde ibraname

İbraname ile ilgili hususlarda referans 6098 sayılı Borçlar Kanunu 420’nci maddesidir. Buna göre; 

  • İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
  • İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması,
  • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması zorunludur. 
  • Görüldüğü üzere kanun ibranameyi bir sözleşme olarak ele almakta ve sayılan unsurları taşımayan ibranameleri kesin olarak hükümsüz saymaktadır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu, ibranameyle ilgili net kriterler sunar. Yazılılık, süre, belirginlik ve ödeme şekli gibi unsurları taşımayan ibranameler hükümsüz kabul edilir. Hukuki süreçte taraflar arasında adil ve güvenilir bir çözüm için bu önemli detayları göz önünde bulundurmak şarttır.