Fazla Mesai

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla mesai yapılması

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla mesai yapılmasının detaylarını, ücretlendirme biçimini ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun bu konudaki hükümlerini tartışıyoruz.

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti hesaplama

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde iş yerinde çalışma yapılmaması halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, ancak bu günlerde tatil yapılmayarak iş yerinde çalışma yapılması halinde ise, çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücretin daha ödenmesi yani işçinin eline çalışılan her gün için toplamda iki günlük yevmiyenin geçmesi gerekmektedir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın yapıldığı iş yerlerinde, işçi bu günde tam olarak çalışmasa, birkaç saat çalışmış olsa bile o günün ücretinin tam olarak ödenmesi gerekir. Örneğin, 23 Nisan’da iş yerinde iki saat çalışmış olan bir işçiye sadece iki saatlik zamlı ücret değil, yine ilave bir günlük (7,5 saat) ücretin ödenmesi gerekir.

Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın yapılması halinde bunun karşılığının izin olarak değil, ücret olarak işçiye ödenmesi gerekir. Aksi halde, izin kullanmış olan bir işçiye ayrıca ekstradan bir de ücret ödenmek zorunda kalınabilecektir.

Çalışılmış olunan genel tatil günlerine ait zamlı genel tatil ücretleri şayet ücret hesap pusulalarının “fazla mesai” kısmında gösteriliyor ise bu uygulama kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Zamlı genel tatil ücretlerinin mutlaka, ücret hesap pusulalarının ayrı bir kısmında “genel tatil ücreti” adı altında gösterilmesi ve bu şekilde tahakkuklarının yapılması gerekmektedir.