Fazla Mesai

Prim usulü çalışan işçi fazla mesai ücreti alabilir mi?‍

İşçilerin prim usulünde çalışmaları durumunda fazla mesai hakkının nasıl hesaplanabileceğini ve işçi haklarının korunmasını sağlayan yasal düzenlemeleri ele alıyoruz.

Yargıtay’ın konu ile ilgili kararı (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 19.01.2016 tarih ve 2014/21316 E ve 2016/1157 K sy) şu şekildedir:

“Fazla mesai ise kural olarak 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise; bu ek ücrete hak kazanır. Bu sebeple de ödenen prim alacağının, fazla mesai ücretinden mahsubuna gidilemez.

Satış temsilcisi, ister gezip dolaşarak isterse iş yerinde çalışarak mesaisini artırabilir. Bu durumda prim alacağı artar ve bir nevi yüzde usulü çalışma durumu ortaya çıkar. Dolayısıyla, fazla çalışma ücretinin hesaplanması gereken kısmı, yüzde usulünde olduğu gibi, sadece zamlı (%50) bölümüdür. Fazla çalışma alacağı, sadece %50 zamlı kısmının hesaplanarak hükme bağlanması gerekmektedir. Mahkeme tarafından bu husus dikkate alınmadan, fazla mesai ücretinin %150 olarak hesaplanması hatalı olacaktır.