İzinler

Kanunlarda yıllık izin düzenlemeleri

Yıllık izin konusunda her sektörde farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazıda, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Yasası ile ilgili detayları paylaşacağız.

Yıllık izin konusunda her sektörde farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yazıda, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, İş Kanunu ve Borçlar Yasası ile ilgili detayları paylaşacağız.

Deniz İş Kanunu

Deniz İş Kanunu, aynı işveren altında çalışma koşuluyla 6 ayda 15 gün, 1 senede 30 gün izin hakkını öngörür. Ayrıca, istenirse 7 gün ücretsiz yol izni talep edilebilir. Bu düzenleme, denizcilik sektöründeki çalışanlara özel bir izin düzenlemesi sunar.

Basın İş Kanunu

Günlük gazetelerde çalışanlar için (farklı gazetelerde çalışılmış olsa bile) yıllık izin hakkı 1 yılda 4 hafta, 10 yıl ve üzeri çalışanlar için 6 haftadır. Günlük olmayan gazetelerde ise her 6 ay için 2 hafta yıllık izin hakkı vardır. Basın sektöründe çalışanlar için özel bir düzenleme getiren bu kanun, çalışanların deneyimine bağlı olarak izin sürelerini belirler.

Borçlar Yasası ve İş Kanunu

Borçlar Yasası ve İş Kanunu'nda ise genel olarak, 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar için 3 hafta, diğer çalışanlar için 2 hafta yıllık izin hakkını düzenler. İş Kanunu'ndaki süre, hafta tatili, resmi tatiller gibi faktörler eklenmeden fiilen 22-23 günü bulabilir, bu durum işçi lehine avantaj sağlar.

  • Yıllık izin süresi, 423. maddeye göre işçinin kendi kusuru haricindeki durumlar nedeniyle azaltılamaz. Ayrıca, 424. maddeye göre yıllık izin ikiye bölünebilir.
  • Bu düzenlemeler, farklı sektörlerde çalışanların yıllık izin haklarını şekillendiren önemli ayrıntılara ışık tutar.