Fazla Mesai

Günde 11 saati aşan çalışma ile yıllık 270 saati aşan fazla mesai yapılması

Günde 11 saati ve yıllık 270 saati aşan fazla mesai durumlarını okumak için tıklayın.

Günde 11 saati ve yıllık 270 saati aşan fazla mesai durumlarını ele alan bu yazı, mevzuat ışığında hangi koşullarda fazla mesainin söz konusu olabileceğini ve bu durumların hak ve yükümlülüklerinize nasıl etki edebileceğini detaylı olarak inceler.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi gereğince; günde on bir saati aşan çalışma, yine yılda iki yüz yetmiş saati aşan fazla çalışma yapılamaz. 4857 sayılı İş Kanununun 63/104. ceza maddesi uyarınca, çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda 2023 yılı için 9.303,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Haftalık çalışma saatlerini aşan mesai yapılması süreklilik arz ediyorsa; normal çalışma ücreti yerine zamlı olan fazla mesai ücreti ödemek ile işçinin belirli bir saatten sonra yaşadığı performans düşüşü gibi etkenler de göz önünde tutulup, fayda maliyet analizi yapılarak, ikili  vardiya sisteminden üçlü vardiya sistemine geçiş yapılması yönünde çalışma yapılmasının uygun olabileceği de değerlendirilmektedir.