İş Sözleşmesi

Çalışan özlük dosyası hazırlamak zorunlu mu?

İş Kanunu'na göre özlük dosyası hazırlamak zorunlu. Dosyanın düzenlenmemesi ciddi cezaları beraberinde getirir.

Çalışan özlük dosyası hazırlamak zorunlu mu?

Evet. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesinde, “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.” hükmü yer almakta.

Özlük dosyası cezası

Her işçi için özlük dosyası düzenlenmesi zorunludur. Özlük dosyasının düzenlenmemesi halinde ise aynı kanunun 104. maddesi gereğince işveren hakkında 2023 yılında 9.303 TL idari para cezası uygulanır.

Özlük dosyası neden tutulur?

Çalışanın kimlik bilgileri, işe başlama tarihi, iş konusu, ücret bilgileri ve benzeri bilgiler bu dosyada yer alır. Bu dosyanın düzenli bir şekilde tutulması ve güncellenmesi, işverenin yasal sorumluluğu altındadır.

Özlük dosyasının düzenlenmesi ve tutulmasının zorunlu olmasının altında yatan temel neden, hem işçinin hem de işverenin haklarının korunmasıdır. Dosya, bir anlaşmazlık durumunda, örneğin ücret ya da izin hakları konusunda, hem işçinin hem de işverenin haklarını belgeleyen bir araç olabilir.

İş Kanunu'nun 104. maddesi gereği, özlük dosyasının düzenlenmemesi durumunda işverene idari para cezası uygulanır. Bu nedenle, işverenlerin bu dosyayı düzenli bir şekilde tutmaları ve güncellemeleri, sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda kendi haklarını korumalarının da bir yolu olabilir.