Paylaşın!
İçerik Başlıkları 📝

Puantaj eksik gün bildiriminin detayları

December 29, 2022

0 Dakika

Puantaj eksik gün bildirimi, çalışanın belirli bir zaman dilimi içinde çalışma süresinin yanlış veya eksik olarak bildirildiğini gösterir. Yasal olarak işlenmesi gereken eksik gün kodları ve nedenlerini Kanunlara göre değişiklik gösterir.

Örnek eksik gün bildirim formu

Mart 2018 tarihinden itibaren eksik gün bildirim formu zorunluluğu kaldırılmıştır. 10 kişiden az sigortalı çalıştıran işverenlerin eksik günleri aşağıdaki tablodaki kodlarla sadece aylık bildirgede beyan etmeleri yeterlidir. Ancak ay içinde eksik gün veya eksik kazanç bildirilen sigortalılar ile ilgili kanıtlayıcı belgeler istenilmesi durumunda SGK’ya ibraz edilmelidir.

Eksik gün bildirim kodları ve nedenleri

Eksik gün bildirim kodları Eksik gün bildirim nedenleri
1 01 – İstirahat
2 02 - Ücretsiz izin
3 03 – Disiplin cezası
4 04 – Gözaltına alınma
5 05 – Tutukluluk
6 06 – Kısmi istihdam
7 07 – Puantaj kayıtları
8 08 – Grev
9 09 – Lokavt
10 10 – Genel hayatı etkileyen olaylar
11 11 – Doğal afet
12 12 – Birden fazla
13 13 – Diğer Nedenler
15 15 – Devamsızlık
16 16 – Fesih tarihinde çalışmamış
17 17 – Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18 18 – Kısa çalışma ödeneği
19 19 – Ücretsiz doğum izni
20 20 – Ücretsiz yol izni
21 21 – Diğer ücretsiz izin
22 22 – 5434 SK ek 76, gm 192
23 23 – Yarım çalışma
24 24 – Yarım çalışma ve diğer nedenler
25 25 – Diğer belge veya kanun türlerinden gün tamamlama
26 26 – Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu
27 27 – Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler
28 28 – Pandemi ücretsiz izin
29 29 – Pandemi ücretsiz izin ve diğer nedenler
eksik gün puantaj kayıtları ne demek?

Eksik gün bildiriminin yasal dayanağı

2013 yılından önce puantaj defterlerindeki, cetvellerindeki veya kayıtlarındaki değişiklikler çalışan veya işveren tarafından imzalanarak düzenlenebiliyordu yani çalışan imzası zorunlu değildi. Fakat 2013 yılından sonra yayınlanan yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eksik gün bildirim nedeni olarak 07 – Puantaj Kayıtları seçilen çalışanların puantaj kayıtlarında çalışan imzasını zorunlu hale getirdi.

Gelin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yasal olarak neden puantajı doğru yapmanız gerektiğine ve eksik gün bildiriminin yaptırımlarına beraber bakalım.

  • Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü başlıklı 14. madde: Ayrıca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya tutukluluk ve gözaltı hali, yol izni ve diğer ücretsiz izinler, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım çalışma, fesih tarihinde çalışmama ve diğer nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde gün ve kazanç bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu tarih itibariyle sigortalılığı durdurulur. Ancak ilgili kanununda belirtilen ücretsiz izin halinde ise iznin sona erdiği tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur.
  • 102. Madde: Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir. Eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ayda düzenlenir ancak kuruma verilmez. Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin kurumca istenilmesi halinde, onbeş günlük süre içinde ibraz edilmesi zorunludur.
  • Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği 15. Madde: Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde ve prim ödeme gün sayısı ay içerisinde yirmi gün ve daha az olan “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilen ve ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.
  • 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmî süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.

Webinar alarmı ⏰ Evden çalışma ve eksik çalışma süreçleri Kolay İK’da nasıl yönetilir?

Kolay İK ile evden çalışma ve eksik çalışma süreçlerini yönetmek oldukça pratik. Nasıl mı? Webinarımızı kaçırmayın.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

👋
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
Hemen ücretsiz kullanmaya
başlayın, işinizi kolaylaştırın

Hiçbir kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, personel yönetim yazılımını hemen 15 gün boyunca ücretsiz deneyin.

ÜCRETSİZ DENEYİN
//