Fazla Mesai

Üst düzey yöneticiler fazla mesai ücreti alabilir mi?

Bu makalede, üst düzey yöneticilerin fazla mesai alıp alamayacağını ve bu konuda Yargıtay kararlarının ne olduğunu detaylıca inceliyoruz.

Üst düzey yöneticilerin, Yargıtay uygulamaları gereği fazla mesai alamayacağına karar verilmiştir.

Üst düzey yönetici, ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taşımanın ötesinde iş yerinin bütününü sevk ve idare eden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyerek onlara emir ve talimat veren, duruma ve iş yeri düzenine göre işe alma ve işçi çıkarma yetkisini de taşıyabilen kimse olarak tanımlanabilir. Ancak aynı yerde kendisine görev ve talimat vererek denetleyen, çalışma saatlerini belirleyen başka bir yönetici veya şirket ortağının bulunması halinde kişinin üst düzey yönetici olmadığının kabulü yoluna gidilebilir. Çalışma gün ve saatlerinin bizzat belirlenebilmesi yetkisi de üst düzey yöneticilik sıfatının benimsenebilmesi için kabul edilen kriterlerden biridir.

Üst düzey yöneticilerin çalışma süresi ve fazla mesai ücreti

Bununla birlikte, üst düzey yöneticilerin çalışma saatlerini düzenleme özgürlüğü ve işletme yönetimi üzerindeki genel yetkileri göz önüne alındığında, fazla mesai kavramı bu pozisyonlar için genellikle uygulanmaz. Fazla mesai, belirli bir çalışma saatlerine tabi olan işçiler için daha çok geçerli bir kavramdır. Üst düzey yöneticiler genellikle bir işçinin çalıştığı saatlerin ötesinde bir işletmeyi yönetirler ve bu da genellikle belirli bir saat dilimine sığmaz.

Üst düzey yöneticilere uygulanacak özel bir çalışma modeli olduğunu da belirtmekte fayda var. İş sözleşmelerinde belirtilen görevler, yetki ve sorumluluklar, üst düzey yöneticinin iş tanımı ve pozisyonu, çoğu zaman belirli bir çalışma süresini aşmayı gerektirir. Üst düzey yöneticilerin kararlarının işletme üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir ve bu nedenle bu pozisyonlarda görev yapan kişiler genellikle işlerinin gerektirdiği kadar çalışırlar.

Sonuç olarak, üst düzey yöneticilerin genellikle fazla mesai alamamasının nedeni, pozisyonlarının ve görevlerinin doğası gereğidir. İş Kanunu'nun ve Yargıtay'ın bu konudaki yaklaşımı, üst düzey yöneticilerin işletmeyi yönetme ve çalışma saatlerini belirleme yetkilerini dikkate almaktadır. Ancak her durumun kendi koşullarına göre değerlendirilmesi önemlidir ve özel durumlar dikkate alınmalıdır.