İzinler

Yıllık iznin tatillere denk gelmesi

Yıllık iznin tatil dönemine denk gelmesi durumlarında alınacak aksiyonlar İş Kanunu ve Borçlar Yasası tarafından açıkça belirtilmiştir.

Yıllık izin tatile denk gelirse ne olur?

Çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olan yıllık izinler, işçilere dinlenme ve tatil yapma fırsatı sunarak iş hayatında denge sağlamaktadır. Ancak, yıllık izin süreleri belirlenirken ulusal bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatil günleri gibi özel günlerin etkisi göz ardı edilemez. Bu durum, İş Kanunu ve Borçlar Yasası tarafından belirlenen çerçeve içinde ele alınmaktadır.

Borçlar Yasası'nın 422. maddesi, 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar için 3 hafta, diğer çalışanlar için ise 2 hafta yıllık izin hakkını düzenlemektedir. Ayrıca, İş Kanunu'nda bu süre 20 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, bu izin günleri hesaplanırken ulusal bayramlar, hafta tatilleri ve genel tatil günleri izin süresine dahil edilmez.

İş Kanunu'ndaki belirli bir sayıdaki günlerle sınırlı olmayan bu izin hakkı, pratikte, çeşitli resmi tatiller ve hafta sonları ile birleştiğinde işçi lehine daha uzun bir tatil sürecini ortaya çıkarmaktadır. Fiilen 22-23 günü bulabilen bu süre, çalışanlar için önemli bir avantaj sunmaktadır. Yasalara göre:

  • 423’üncü maddeye göre işçi kendi kusuruyla bir hizmet yılı içinde toplam bir aydan daha uzun süre hizmeti yerine getiremezse çalışılmayan her tam ay için işveren yıllık izin süresinden bir gün indirebilir.
  • İşçi kusuru harici hastalık, kaza, yasal zorunluluk, kamu görevi veya hamilelik-doğum nedeniyle en çok 3 ay süreyle yerine getirilemeyen edim için indirim yapılamayacaktır.
  • 424’üncü maddeye göre; yıllık izin ikiye bölünebilir.

Ancak, işverenlerin ve çalışanların bu süreçte yasal düzenlemelere uygun davranması önemlidir. Yasal çerçevenin dışına çıkan uygulamalar, hem işveren hem de çalışan açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, yıllık izinlerin planlanması ve kullanılması konusunda işçi ve işverenlerin iş kanunlarına uygun hareket etmeleri, hem çalışan memnuniyetini artırabilir hem de iş ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir.