İzinler

Yıllık iznin bölünerek kullanılması

Yasal düzenlemelere göre yıllık iznin kısa sürelerle kullandırılması, işçi lehine avantajları ve pandemi dönemindeki özel durumları açıkladığımız yazımızı inceleyin.

Yıllık izinler, çalışanların dinlenmelerini ve enerji toplamalarını sağlayan önemli bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, bu izinleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. Özellikle, yıllık izinlerin bölünerek kullanılması konusu, birçok çalışanın aklında soru işaretleri bırakabilir.

Yıllık iznin bölünerek kullanılması hakkında;

  • Yıllık izin kanunen bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölünebilir, ancak uygulamada izinin 2-3-4 gün gibi kısa sürelerle kullandırılması konusunda tartışma bulunmaktadır.
  • Kısa süreli yıllık izin işçiden gelen talep üzerine kullandırılmışsa, bunlar kanuna aykırı olsa da yıllık izinden sayılır. Bu uygulama, cumartesi pazara eklenme/birleştirme durumunda işçi lehine bile olabilir.
  • İzin belgesinde açıkça yıllık izin yazmaz ise bu izin işveren tarafından kullandırılan diğer izinler olarak kabul edilir.
  • Pandemide sadece içinde bulunulan yılın izni kullandırılabilir, kalanı diğer izinlere girer.
  • 10 günün altında kullandırılan izinlerin anayasal dinlenme hakkının önüne geçmesi itibari ile işçinin feshinin çalışma şartları 24-2-f bendi kapsamında haklı olduğuna dair BAM kararları var.

Yıllık izinlerin etkili ve adil bir şekilde kullanılması, iş ilişkilerinin sağlıklı devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanlar ve işverenler, yasal düzenlemelere uygun şekilde izinlerin kullanımını düzenleyerek, iş birliği ve memnuniyeti artırabilirler. Unutmayın, bilinçli bir şekilde kullanılan izinler, hem çalışanın motivasyonunu artırır hem de iş yerinin verimliliğini olumlu yönde etkiler.