İzinler

Yıllık izin ile ihbar sürelerinin denk gelmesi

Yargıtay'ın belirlediği kurallara göre, işveren yıllık izin döneminde ihbar süresi bildiriminde bulunamaz ancak işçi lehine yapılan istisnalar var. Yıllık izin ve ihbar arasında hukuki çerçevede işveren ve işçi haklarına dair detayları keşfedin.

Yıllık izin ihbar süresine denk gelirse ne olur?

Yargıtay'ın net bir kararıyla belirlenen bir husus, yıllık izin ve ihbar sürelerinin iç içe geçemeyeceğidir. Bu, işverenin işçiyi işten çıkarma durumunda, işçiye yıllık izin sürecinde ihbar süresi bildiriminde bulunamayacağı anlamına gelir. Aynı şekilde, ihbar süresini kullanan bir işçi, yıllık izne çıkarılamaz.

Bu kuralların ihlali durumunda, ihbar süresinin bölünmezliği prensibine aykırı davranılmış olur ve bu durumda işveren, işçiye ihbar süresinin tamamı üzerinden ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Yargıtay'ın belirttiğine göre, kullanılan izin geçerli kabul edilirken, ihbar süresi kullanılmaz.

Ancak, Yargıtay, işçi lehine bir istisna getirmiştir. Bu istisna, işçinin ihbar süresini yıllık izin sürecinde bildirebileceğini belirtir. Yani, işçi tarafından yapılan ihbar önelli fesih durumunda, bildirim öneli ile yıllık izin süresinin iç içe girebileceği kabul edilmektedir.

Bu istisnanın getirilmesiyle birlikte, işçi, yıllık izin döneminde işverene ihbar süresini bildirebilir. Bu durum, işçiye daha fazla esneklik sağlar ve işten ayrılma kararını yıllık izin sürecine denk getirmek isteyenlere bir avantaj sunar. Bu hukuki düzenleme, işveren ve işçi arasındaki ilişkilerde adil bir denge sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, her iki tarafın da bu kurallara uygun davranması, olası hukuki sorunların önüne geçmek ve iş ilişkilerini sağlam temellere oturtmak açısından önemlidir.

yıllık izinde ihbar süresi