Fazla Mesai

Yıllık 270 saati ve gece 7,5 saati aşan fazla mesai fesih nedeni olabilir mi?

Fazla mesai sürelerinin sınırlarını aşan çalışma durumlarında, yıllık 270 saati ve gece 7,5 saati aşan fazla mesai, iş sözleşmesinin fesih nedeni olabilir mi?

İş Kanunu'nun 24. maddesinin 2-f bendi, işçinin haklı fesih hakkını düzenlemektedir. Buna göre, işverenin işçinin çalışma şartlarını yerine getirmediği durumda işçi haklı bir sebeple iş sözleşmesini feshedebilir. Yıllık 270 saati veya gece 7,5 saati aşan fazla çalışmanın karşılığı ödendiği halde, işverenin diğer çalışma şartlarını yerine getirmemesi, işçinin iş sözleşmesini haklı bir şekilde feshetmesini gerektirebilir.

Bölge Adliye Mahkemeleri, bu konuda önemli kararlar vermiştir. Bu kararlara göre, işçiye fazla çalışma ücretinin ödendiği ancak işverenin diğer çalışma şartlarını sağlamadığı durumlarda, işçinin haklı fesih yapabileceği kabul edilmiştir. Örneğin, işverenin dinlenme sürelerini sağlamaması, işçinin sağlık ve güvenlik koşullarının yerine getirilmemesi gibi durumlarda işçi haklı bir fesih yapabilir ve işverene karşı haklarını savunabilir.

Bu nedenle, işçilerin yıllık 270 saati veya gece 7,5 saati aşan fazla çalışmanın karşılığının ödendiği halde diğer çalışma şartlarının sağlanmadığı durumlarda, haklarını korumak ve gerekli adımları atmak için Bölge Adliye Mahkemeleri'nin ilgili kararlarını dikkate almaları önemlidir. İşçiler, haklı fesih hakkını kullanmak için gerekli kanıtları toplamalı ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirmediğini kanıtlamalıdır.