Fazla Mesai

Uzaktan çalışmada fazla mesai

Uzaktan çalışma düzeninde fazla mesai saatlerinin nasıl belirlendiğini ve işçi haklarının nasıl korunduğunu ele alıyoruz.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 9’uncu maddesine göre, fazla çalışma işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulü ile yapılabilir. Buna göre, işçinin fazla mesaiyi ispat edemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir. Yeni yönetmelikte ara dinlenmeye dair doğrudan bir düzenlemeye gidilmemiştir; sadece zaman aralığı ve sürelerinin sözleşmede belirleneceği, ayrıca taraflarca mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile çalışma saatlerinde değişiklik yapılabileceği belirtilmiştir. 

Uzaktan çalışma yönetmeliği ve fazla mesai hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Uzaktan çalışmada, işçinin çalışma saatleri ve mesai düzenlemesi işverenle işçi arasında yapılan sözleşme veya anlaşmaya bağlı olarak belirlenir. Dolayısıyla, fazla mesai yapılması ve bunun ücretlendirilmesi konusunda da işveren ve işçi arasında yapılan anlaşma veya sözleşme hükümleri belirleyici olacaktır.

Bu bağlamda, uzaktan çalışma sürecinde fazla mesai ve çalışma saatleri konusunda işçilerin ve işverenlerin dikkatli olmaları, mevzuata uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşçilerin çalışma saatlerini düzenlemek ve fazla mesai taleplerini doğru bir şekilde iletmek, işverenlerin ise işçi haklarını korumak ve mevzuata uygun bir şekilde hareket etmek, sağlıklı bir uzaktan çalışma ortamının oluşmasını sağlayacaktır.