Ücret

Ücret nedir?

Çıplak ve giydirilmiş ücret arasındaki farkları bu yazımızda anlattık. Hemen okuyun!

Ücret nedir?

Ücret, işçinin gördüğü işin karşılığı olarak ödenen veya işverenin buyruğu altında iş görmeyi bekleyerek geçirdiği zaman dilimi içerisinde ödenmesi gereken para ve para ile ölçülebilen yararlardan oluşan bir "kazanç” türüdür. 

Çıplak (asıl) ücret ve giydirilmiş ücret nedir?

Sözleşmede kararlaştırılan ve işçiye bildirilen temel ücrete “çıplak (asıl) ücret” denir. İşçiye ikramiye, prim, komisyon, kar payı gibi ödemelerle, sosyal yardım niteliğindeki yemek, taşıt, giyim, yakacak, konut ve benzeri parasal veya para ile ölçülebilen yararlara “ücret ekleri” denilmektedir. 

Asıl ücret ile ücret ekleri ve sosyal yardımlar toplamına “giydirilmiş ücret” denilmektedir. Giydirilmiş ücret, kıdem ve ihbar tazminatı hesabına esas ücrettir. Bunların dışındaki ikramiye, yıllık izin ücreti, hafta tatili, genel tatil, fazla çalışma paraları gibi işçi alacakları çıplak ücret üzerinden hesaplanır.