Ücret

Ücret cezaları ve ek ödemeleri

Ücret kesme cezası nedir? Ceza ödemesi gecikince karşılaşılan yasal sorumluluklar nelerdir? Göz atın.

Ücret kesme cezası nasıl uygulanır?

İşçilere, belirli disiplin kurallarını ihlal ettiğinde ücret kesme cezası uygulanacak ise;

  • Aylık iki gündelikten fazla cezanın verilmemesi,
  • İş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesme cezası uygulanmaması,
  • Ücret kesme cezası olarak kabul edilecek olan davranışların (disiplin kuralları) neler olduğunun iş sözleşmelerinde mutlaka belirtilmesi,
  • Ücretlerden kesilen cezaların da Bakanlığın hesabına yatırılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (İş Kanunu 38’inci md).

Aksi durumlarda işverene 2023 yılı için 3,475 TL idari para cezası uygulanır. Ayrıca, işçiye haklı fesih hakkı doğar.

Ücretin zamanında ödenmemesi

Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir;  bu fiil toplu bir nitelik kazansa dahi grev kapsamına girmez; iş görmekten kaçınma nedeniyle iş sözleşmesi feshedilemez, işçi yerine başka işçi işe alınamaz ve işler başkalarına yaptırılamaz.