İzinler

Taşeron işverende çalışan işçinin asıl işverende işe başlaması halinde yıllık izin

Alt işveren değişikliğinde yıllık izin hakları nasıl hesaplanır? İş değişikliği sonrası yargıtay kararları ve uygulanması gereken işveren sorumlulukları yazımızda.

Alt işveren (taşeron) çalışanlarının durumu, özellikle iş değişikliği sonrasında ortaya çıkan yıllık izin hakkı karmaşası, iş hukukunda sıklıkla karşılaşılan konulardan biridir. Yargıtay'ın belirlediği kurallar ve işveren sorumlulukları bu bağlamda önem arz eder.

Alt işverende çalışan işçinin asıl işverende işe başlaması halinde yıllık izin

Alt işveren değişikliği yaşandığında, aynı iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süresi, geçmişteki çalışma süreleri dikkate alınarak hesaplanır. Bu kapsamda, asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin yıllık izin haklarını takip etmekle sorumludur. İlgili yıl içinde bu hakların kullanılmasını sağlamak, asıl işverenin yükümlülüğüdür.

Alt işveren ise tuttuğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür. Bu belge, işçilerin kazandıkları yıllık izin sürelerini gösterir ve asıl işverene sunularak denetimine olanak tanır.

Bu düzenleme, iş hukukunda şeffaflığı ve işçi haklarını korumayı amaçlar. Ancak, işverenlerin ve alt işverenlerin bu kurallara uygun hareket etmeleri, sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir. Bu şekilde, işçilerin yıllık izin hakları korunur ve iş hukukundaki denge sağlanır.