İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

Sendikacılık tazminatı

Sendikacılık tazminatı nedir? Sendikacılık tazminatı nasıl alınır?

6356 Sayılı Kanunu 25’nci maddesine göre;

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. İşvereninin  bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin 1 yıllık ücret tutarından (çıplak ücret) az olmamak üzere sendikal tazminat alma hakkı doğar.