Fazla Mesai

Primli mesaide fazla mesai ücreti hesabı nasıl yapılır?

Primli çalışma düzeninde fazla mesai ücretinin nasıl hesaplandığını ve işçiye ödenmesi gereken miktarın belirlenmesinde hangi faktörlerin rol oynadığını ele alıyoruz.

Primli mesaide fazla mesai ücreti hesabı

1. Ücret sadece primden oluşuyorsa: 

Ücret sadece primden oluşuyorsa fazla çalışma ücreti, ödenen primin saat başına düşen miktarının %50 artırılması suretiyle ödenir

2. Ücret, sabit ücret ile hedefe veya kotaya bağlı primden oluşuyorsa: 

Hedefe veya belli bir kotanın aşılmasına bağlı prim ödenmesi durumunda, işçinin fazla çalışma ücreti sabit ücret üzerinden saat ücretinin %150 fazlasıyla ödenir. Diğer bir deyişle, bu tür prim ödemelerinin fazla çalışma ücreti hesabına bir etkisi bulunmamaktadır. 

3. Ücret, sabit ücret ile satışa, sefer sayısına (v.b) bağlı primden oluşuyorsa: 

Satışa, ürün miktarına, sefer sayısına veya gidilen kilometreye göre prim ödemelerinde ise sabit ücret üzerinden %150 zamlı saat ücretine göre hesaplama yapılarak sabit ücrete göre hak kazanılan fazla çalışma ücreti belirlenir. Ödenen prim miktarının %50 zam kısmına göre de hesaplama yapılır ve her iki hesap yöntemi toplanarak fazla çalışma ücreti belirlenir. 

mesai ücreti nasıl hesaplanır

Örnek primli mesaide fazla mesai ücreti hesaplaması

Örneğin, işçinin 5.000 TL sabit ücret ve 2.000 TL ortalama prim aldığı durumda “5.000TL/225 saat x 1,5 x fazla çalışma saat sayısı” formülüyle sabit ücrete göre hak kazanılan fazla çalışma ücreti saptanır.

Aynı dönem için ödenen primlerin, fazla çalışmanın zamsız kısmını karşıladığı kabul edilerek, prim tutarı için “2.000TL/225 saat x 0,5 x fazla çalışma saat sayısı” hesabıyla prime düşen fazla çalışma ücreti belirlenir. Bu iki tutarın toplamı o dönem için hak kazanılan fazla çalışma ücretini verir.