İş Mevzuatında Özellikli Çalışanlar

Mevsimlik çalışanlar

Mevsimlik çalışanlar için İş Hukuku'na dair işverenlerin bilmesi gereken tüm detaylar burada!

Tanım

Mevsimlik çalışma, doğrudan mevzuatta düzenlenmese de uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Turizm, inşaat, tarım gibi tüm sene boyunca çalışılmayan veya çalışma yoğunluğu belirli dönemlere yığılan sektörler için uygulanabilmektedir.

Sözleşme Koşulları

İlk önemli şart, mevsimlik çalışanın iş sözleşmesinin bu koşullara göre düzenlenmesi gerekliliğidir. Yapılan işin mevsimlik olduğu, hangi mevsimlerde çalışılıp çalışılmayacağı vb. hususların açıkça belirtilmesi gereklidir. 

Mevsimlik ve belirli süreli iş sözleşmesi farkı

Mevsimlik iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmeleri ile karıştırılmamalıdır. Belirli süreli sözleşmeler, bir sürenin dolması veya işin bitmesi ile sona erer. Oysa ki, mevsimlik işlerde sözleşme sona ermemekte ve diğer sezon devam edebilmektedir. Bu sebeple, mevsim sonunda yahut başında veya mevsim içinde çalışmalar devam ederken iş sözleşmesi sona ererse belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümleri geçerli olmaktadır.

Sözleşmenin sona ermesi

Tartışma konusu olabilecek bir husus da, mevsim sonunda çalışmalar tatil edildiğinde işlemin bir fesih bildirimi gibi algılanmasıdır. Dolayısıyla, iş sözleşmesinin süresi, devamı, bitişi vb. durumların sözleşmede açıkça tespit edilmiş olması gerekir. Bununla ilişikli bir başlık ise işçinin mevsim başında işe çağrılmasıdır. Söz konusu çağrı her türlü uygun araç ile yapılabilir.

Mevsimlik işçilerin yıllık izin hakkı

Mevsimlik çalışmalarda kural olarak yıllık izin olmaz. 1 yıllık sürede 11 aydan fazla çalışma yapılmış ise mevsimlik çalışmış dahi olsa o yıl bakımından yıllık ücretli izne hak kazanır. Bu halde daha önceki çalışmaları da kaç gün yıllık izin kullanacağında dikkate alınmalıdır.

Mevsimlik çalışmalarda kıdem tazminatı

  • Çalışma veya faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşması.
  • Sözleşmeler belirli/belirsiz süreli olabilir. İzleyen dönemlerde zincirleme tekrarlanan belirli süreliler belirsiz süreli niteliği kazanacaktır. 
  • İşveren ertesi yıl çalıştırmayacağını bildirirse kıdem yükümü doğmaz. Ancak, bildirimde bulunulmaz ve ertesi yıl işçi çağırılmaz ise kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.
  • Tek sezon sözleşme imzalanan işçi iki sezon üst üste çalıştırılıp ertesi sezon çağırılmazsa kıdem hakkı doğar.
  • Çalışılmayan süreler kıdem süresi hesabına dahil edilmez.