İzinler

Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanların yıllık izin hakkı

Esnek çalışma modellerinde yıllık izin nasıl hesaplanır? Kısmi süreli ve çağrı üzerine iş sözleşmeleriyle çalışanların izin hakları ve yasal detayları öğrenin.

İş dünyasında esnek çalışma modelleri giderek yaygınlaşıyor ve bu bağlamda kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmeleriyle çalışanların yıllık ücretli izin hakları da dikkat çekiyor.

Bu çalışanlar, tam süreli mesaiye göre farklılık göstermeksizin yıllık izin hakkından yararlanma hakkına sahiptir ve bu hakları farklı işleme tabi tutulamaz.

Kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri kullanma hakkına sahiptir. Ancak, önemli bir nokta şudur: Bu izinleri kullanırken, bir sonraki yılın izin süresine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanma hakkına sahiptirler.

Bu düzenleme, esnek çalışma koşullarına adapte olmuş çalışanların izin haklarını korumayı amaçlar. Kısmi süreli çalışanlar, yıllık izinlerini kazançlarına orantılı olarak kullanabilir ve bu durum, çalışanların iş hayatını daha dengeli ve esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.