Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatında zaman aşımı ve faiz

Kıdem tazminatında zaman aşımı ve faiz koşullarını sizin için derledik.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

 • Her yıl için son alınan brüt ücret ve giydirilmiş 30 günlük ücret esas alınır.
 • Yıldan artan süreler için de hesap yapılır.
 • 30 günlük ücret tutarı bireysel/toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir
 • Tavanın üzerinde ödemeyi öngören sözleşme hükmü batıldır; tavan üzerinde ödeme yapılırsa işçinin bunu iade yükümü vardır; bu tutar gelir vergisinden muaf tutulamaz.
 • Basın İş Kanunu’nda tavan sınırlaması yoktur; Deniz İş Kanunu’nda vardır.
 • İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’na  göre kıdem tazminatından vergi kesilmez; Basın İş Kanunu’na göre 24 ayı aşmayan tutarlardan vergi kesilmez.
 • Bir holdinge bağlı farklı şirketlerde çalışma bulunuyorsa; her birisi kıdem tavanı ve miktarından ayrı ayrı sorumludur.

Zaman aşımı

 • 5 yıllık süre (25.10.2017 tarihinden önce 10 yıldı).
 • Borcun muaccel (ödenebilir, talep edilebilir) olması ile başlar, temerrüde (borcun ifasının talep edilmesi) gerek yoktur.
 • İşçiye sehven ödenen tutar için zamanaşımı 1 yıldır.

Faiz

 • Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
 • İş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar.