Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? Hangi kalemler dikkate alınır? Bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.

Kıdem tazminatının hesaplanması

 • Her yıl için son alınan brüt ücret ve giydirilmiş 30 günlük ücret esas alınır.
 • Yıldan artan süreler için de hesap yapılır.
 • 30 günlük ücret tutarı bireysel/toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir
 • Tavanın üzerinde ödemeyi öngören sözleşme hükmü batıldır; tavan üzerinde ödeme yapılırsa işçinin bunu iade yükümü vardır; bu tutar gelir vergisinden muaf tutulamaz.
 • Basın İş Kanunu’nda tavan sınırlaması yoktur; Deniz İş Kanunu’nda vardır.
 • İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’na  göre kıdem tazminatından vergi kesilmez; Basın İş Kanunu’na göre 24 ayı aşmayan tutarlardan vergi kesilmez.
 • Bir holdinge bağlı farklı şirketlerde çalışma bulunuyorsa; her birisi kıdem tavanı ve miktarından ayrı ayrı sorumludur.

Hesaplamada dikkate alınacak ödemeler 

Süreklilik arz eden her türlü ödemeler;

 • İkramiyeler: kanun veya sözleşmeden doğanlar veya sürekli ödeme niteliğinde olanlar 
 • Jestiyon ikramiyeleri, ilave tediyeler, bahşişler
 • Ayni ve Nakdi Yemek Yardımı
 • Ayni ve Nakdi Gıda/Erzak Yardımı
 • Konut Yardımı ve Vasıta Ücreti 
 • Giyecek Yardımı ve Ayakkabı Parası
 • Yakacak Yardımı (süreklilik arz ederse)
 • Aile ve Çocuk Yardımı
 • İş Riski ve İş Güçlülüğü Zammı (süreklilik arz ederse)
 • Kasa Tazminatı 

Hesaplamada dikkate alınmayacak ödemeler 

Süreklilik arz etmeyen ödemeler;

 • Teşvik Primi
 • Özendirme (Teşvik) İkramiyesi
 • İş Elbisesi Yardımı
 • Öğrenim Yardımı
 • Yıllık İzinli Ücret ve Hafta Tatili Ücreti Ücreti
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Bayram Harçlığı
 • Harcırah 
 • Evlenme, Doğum, Ölüm Yardımı 
 • Vekaleten Yürütülen Görev Ücreti
 • Asgari Geçim İndirimi

Kıdem tazminatı hesaplama formülü

Kıdem tazminatı tavan tutarı yasalar doğrultusunda, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 1 hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

Devlet memurlarına 1 hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

 • Aylık gösterge X Aylık katsayısı
 • Ek gösterge X Aylık katsayısı
 • Kıdem aylığı toplam göstergesi X Aylık katsayısı
 • Taban atlık göstergesi X Taban aylık katsayısı
 • Aylık gösterge + Ek gösterge X Aylık katsayısı X (%215)