Çalışan Ebeveynlerin Hakları

Kadın işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması

Kadın işçiler hangi durumlar dahilinde günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz? Öğrenmek için inceleyin.

Kadınların çalışma koşulları, bazı özel durumlarda dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu durumlar özellikle gece çalışma, gebelik ve emzirme dönemlerini içerir. Blog yazımızda, kadın işçilerin özellikle gece vardiyalarında, gebelikleri sırasında ve emzirme dönemlerinde nasıl korunduğunu ve bu dönemlerde günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmamalarını sağlayan yasal haklarını inceledik.

Kadın işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması durumu

Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde “Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz”, yine Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesinde “Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz” hükümleri gereğince, kadın çalışanların gece postasında, gebe veya emziren kadınların da günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması gerekir. Kadın çalışanların gece postasında, gebe veya emziren çalışanların da günde 7,5 saatten fazla çalıştırılması halinde, 7,5 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilebilecek, ayrıca olası bir teftişte de işveren hakkında cezai işlemin uygulanması söz konusu olabilecektir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 73 üncü maddesinde anılan yönetmelik (Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik) hükümlerine aykırı hareket edilmenin cezası 2023 yılı için 9.303,00 TL’dir. 2024 rakamları ise resmi açıklamalardan sonra güncellenecektir.

Raporumuzun “Kadın Çalışanlar” bölümünün 2, 3 ve 4. maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin olarak,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30 uncu maddesinde öngörülen bu yönetmelikteki hükümlere aykırı hareket eden işveren veya işveren vekiline, 2023 yılında her bir hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık 7.725,00 ile 23.265,00 TL arasına değişen idari para cezaları uygulanacaktır.  

Kadın işçilerin gece çalışma, gebelik ve emzirme dönemlerindeki hakları, toplumun ve iş dünyasının bu özel dönemlerde onları desteklemesi gerektiğini yansıtır. Bu haklar, hem kadın işçilerin sağlığını korurken hem de aile yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olur.