İzinler

İzinlerle ilgili önemli yargı kararları

Fasılalı çalışmalarda izin kıdemi, mevsimlik işçilerin yıllık izin hakları, izin sürecinde başka iş yerinde çalışma durumu ve izin kullandırılmayan işçinin fesih hakkıyla ilgili iş hukuku detayları.

Fasılalı çalışmalarda izin kıdemi, mevsimlik işçilerin yıllık izin hakları, izin sürecinde başka iş yerinde çalışma durumu ve izin kullandırılmayan işçinin fesih hakkıyla ilgili iş hukuku detaylarına gelin beraber bakalım.

Fasılalı çalışmalarda izin kıdemi

  • Fasılalı çalışmalarda, 2 dönem yapılan bir çalışmada, ilk dönem kıdem ve ihbar tazminatları tam ödenerek tasfiye edilmişse de, bu dönem de yıllık izin süresinde dikkate alınır.
  • Hizmet süresi tasfiye edilemez, sadece mali haklar tasfiye edilir. Ancak ilk dönemde kullandırılmayan izin varsa burada ilk dönemin izni için son ücret üzerinden yıllık izin ücreti hesaplanmalıdır.

Mevsimlik işçilerin yıllık izin hakkı

  • Mevsimlik çalışmalarda kural olarak yıllık izin olmaz.
  • 1 yıllık sürede 11 aydan fazla çalışma yapılmış ise mevsimlik çalışmış dahi olsa o yıl bakımından yıllık ücretli izne hak kazanır.
  • Bu halde daha önceki çalışmaları da kaç gün yıllık izin kullanacağında dikkate alınmalıdır.

Yıllık izinde işçinin başka bir iş yerinde çalışması

  • İş Kanunu 58’inci maddesine göre; Anayasal dinlenme hakkından işçi de vazgeçemeyeceğinden, işçinin yıllık izinde ücretli bir işte çalıştığının tespiti halinde, bu süre için işveren ödediği ücreti geri isteyebilir. 

Yıllık izin kullandırılmayan işçinin iş sözleşmesini feshetmesi

  • Yargıtay işçinin yıllık iznini kullanamaması sebebiyle feshinde bunu haklı kabul etmek için 5 yıl boyunca yıllık izin kullandırılmamasını arıyor. Örnek bir dava da 3 yıl 8 ay çalışan ve hiç izin kullanmayan işçinin feshi daire tarafından haksız sayılmıştır.