İş Sözleşmesi

İş sözleşmesi nasıl olmalı?

İş sözleşmesinin unsurları nelerdir ve işverenlerin ve çalışanların haklarını nasıl korur? Bu konuda bilgilere ve önerilere göz atın.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 8’inci maddesinde, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasının zorunlu olduğu, yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise işveren tarafından işçiye en geç iki ay içinde;

  • Genel ve özel çalışma koşullarını,
  • Günlük ya da haftalık çalışma süresini,
  • Temel ücreti ve varsa ücret eklerini,
  • Ücret ödeme dönemini,
  • Süresi belirli ise sözleşmenin süresini,
  • Fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgenin verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Aksi halde ise; işveren hakkında 2023 yılında bu durumda olan her işçi için 885 TL idari para cezası uygulanmaktadır.