İş Güvencesi ve Diğer Tazminatlar

İş güvencesinde uygulanacak süreç ve sonuçlar

İş güvencesi süreçleri ve sonuçları nasıl işler? Öğrenmek için tıklayın.

İş güvencesinde uygulanacak süreç

  • İşçi fesihte sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesihten sonra 1 ay içinde (arabulucuya) işe iade talebinde bulunmalıdır. Anlaşma olmazsa arabulucudan 2 hafta sonra dava açabilir.
  • İşe iade davalarında son merci istinaf mahkemesidir, Yargıtay’a götürülmez.

İş güvencesinin sonuçları

  • İşe iade davası kabul edilen işçi 1 ay içerisinde işe başlatılmalıdır. Başlatılmaz ise mahkemece işçiye en az 4 en fazla 8 aylık ücreti tutarında işe iade tazminatı (brüt ücret) ödenmesi gerekir.
  • İşçiye ayrıca çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 aya kadar ücret ve yan hakları (giydirilmiş ücret) ödenir.
  • Boşta geçen süre SGK’ya bildirilir; izin kıdemi hesaplamalarına dahil edilir. Ayrıca, fark kıdem de doğar.
  • İşçi mahkeme kararından en geç 10 gün içinde işverene başvurmak zorundadır.
  • İşçi işe başlaştırılırsa yapılmış olan ihbar ve kıdem tazminat ödemeleri bu ücretten düşürülür.