Kıdem ve İhbar Tazminatı

İhbar tazminatının tanım ve şartları

İşçi veya işveren tarafından nedensiz ve tek taraflı olarak iş akdi sonlandırıldığında, ihbar süreleri geçerlidir.

İhbar tazminatının tanımı

 • İş akdinin bildirim sürelerine uyulmaksızın feshedilmesi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
 • Nedensiz ve tek yanlı fesih
 • İşçi veya işveren

İhbar tazminatının şartları

Bildirim;

 • 6 aydan az çalışma – 2 hafta önce
 • 6 ay-1,5 yıl arası çalışma – 4 hafta önce
 • 1,5-3 yıl arası çalışma – 6 hafta önce
 • 3 yıldan fazla çalışma – 8 hafta önce yapılmalıdır.
 • Taraflar anlaşarak süreyi azaltabilir
 • Sözleşme ile süre artırılabilir (ancak işçi lehine & ancak ihbar + kötü niyet tazminatı kadar)
 • Süreleri kısaltma, ortadan kaldırma veya feragat mümkün değildir
 • Deneme süresi içerisinde söz konusu olmaz
 • Kısmi süreli çalışanlar için de geçerlidir

Yeni iş arama izni detayları

 • Günde 2 saatten az olamaz 
 • İşçi istersen birleştirilip toplu kullanılabilir 
 • Fesih talebinin işçi veya işverenden gelmesi farketmez 
 • Kullandırılmaz ise işçiye süreye ilişkin ücret ödenmelidir 
 • Zorunludur; vazgeçme veya şarta bağlanma söz konusu değildir 
 • Yeni iş bulma zorunluluğu 
 • İşçi ve işverene uygun saatler olması gerekir 
 • İşverene bildirilmesi gerekir 
 • Kullandırılmaması hakli fesih sebebidir 
 • Kısmi süreli çalışanlar için de geçerlidir 

İhbar tazminatı hesaplanması

 • Kıdem tazminatında olduğu gibi para & parayla ölçülebilen menfaatler “giydirilmiş brüt ücrete” dahil edilir 
 • Yargıtay, miktarın artırılamayacağını kabul ederken; işverene göre işçiyi daha kötü duruma düşürmemek kaydıyla tutarın artırılmasına engel olmamak gerekir. Diğer bir görüş: bildirim süreleri artırılmadan miktar yükseltilemez  

Süreler:

 • Çalışma süresi 6 aydan az olanlar için 2 hafta
 • 6-18 ay arası için 4 hafta
 • 18-36 arası için 6 hafta
 • 36 aydan fazla ise 8 hafta