Hafta Tatili

Hafta tatilinde çalışma ve ücret ödemeleri

Farklı çalışma türlerine göre hafta tatili süresi ve ödemesi değişir. Bu süre ve ödemeler yapılmazsa işverenler ciddi para cezalarıyla karşılaşabilir. Detaylar için tıklayın.

Hafta tatili nedir ve nasıl hesaplanır yazımızda hafta tatilinin yasal dayanağını ve hangi koşulların bu sürece dahil edilip edilmediğini açıkladık. Peki hafta tatilinde çalışılması gerekiyorsa, özel durumlar varsa çalışana nasıl ödeme yapılmalı? Bu hakkı tanımayan işverenlerin karşılaşacağı cezai yaptırımlar nelerdir gelin beraber bakalım.

Hafta tatili ücreti ödenirken nelere dikkat edilmeli?

 • Zorlayıcı sebepler nedeniyle işin durması durumunda hafta tatili günü için yarım ücret ödenir. (İş Kanunu md. 46)
 • İş yerinde yüzde usulu uygulanan işlerde hafta tatili ücreti ödenir. (İş Kanunu md. 46)
 • Geçici iş göremezlik durumunda hafta tatili ücreti, ödemeyi yapan kurum veya sandıklar tarafından, geçici iş göremezlik miktarına göre ödenir. (İş Kanunu md. 48)
 • Hafta tatili ücreti hesaplamalarında çıplak ücret esas alınır; fazla çalışma ücretleri, primler ve sosyal yardımlar dikkate alınmaz. (İş Kanunu md. 50)
 • Kısmi süreli çalışanlar, hafta tatili için kısmi çalışılan süre kadar ücret alır ve tam zamanlı çalışanlarla aynı haklara sahiptir.
 • Parça başı, ötürü, yüzde veya akort usulüne göre çalışanlar, haftanın diğer günlerinde çalışma koşullarını sağladıkları sürece hafta tatiline hak kazanır.

Hafta tatilinde çalışılırsa ne olur?

 • İş Kanunu'nun 46. maddesi gereğince haftada bir gün hafta tatili verilir, çalışılması halinde o günün ücreti zamlı olarak ödenir.
 • Yargıtay kararına göre, hafta tatilinde çalışılan gün için işçinin toplam hafta tatili ücreti 2,5 yevmiye olarak hesaplanmalıdır.
 • Çalışılan hafta tatili ücreti, 1 yevmiye hafta tatili, 1 yevmiye ekstra çalışma ve 0,5 yevmiye fazla çalışma ücretini içerir.
 • Haftalık 45 saatlik çalışma süresi tamamlandığında ve hafta tatilinde çalışıldığında, toplam hafta tatili ücreti 2,5 yevmiye olmalıdır.

Hafta tatili yasalarına uyulmazsa idari para cezası var mıdır?

 • Hafta tatilinde çalıştırılan işçiler nedeniyle haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa, işveren veya işveren vekiline her bir işçi için 2023 yılında 1.683,00 TL idari para cezası uygulanabilir.
 • İş Kanunu'nun 63. maddesi uyarınca çalışma sürelerine uyulmaması durumunda 2023 yılı için 9.303,00 TL idari para cezası uygulanabilir.

Bu bilgiler ışığında işverenlerin, hafta tatili ücretleri ve çalışma saatleri konularında İş Kanunu'nun hükümlerine tam uyum sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Yasal düzenlemelere uymamak, ciddi idari para cezalarına neden olabilir.