Hafta Tatili

Hafta tatili ile ilgili bilmeniz gerekenler

Hafta tatili uygulamasının detayları yasalarda açıkça belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili gözden kaçırmamanızda fayda olan birkaç durumu listeledik.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre genel tatil günü Pazar günü olarak belirlenmiştir. Ancak, hastaneler, eczaneler, toplu taşıma hizmeti veren yerler, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri gibi bazı iş yerlerinde çalışan işçilere haftanın başka bir gününde tatil yapma olanağı tanınmaktadır. İş Kanunu'nun 46. maddesine göre, işçilere tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi gerekmektedir. Ancak, bu dinlenme süresinin hangi gün verildiği değil, işçiye haftada bir gün tatil hakkının tanınması önemlidir.


Yargıtay'ın kararına göre, hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saat olmalıdır ve bu süre bölünerek kullanılamaz. İşçi ve işveren arasında hafta tatili hakkını düzenleyen toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri yapılabileceği gibi, işçinin bu haktan vazgeçmesi ya da daha az süre belirlenmesi mümkün değildir, çünkü bu tür düzenlemeler yasaya aykırıdır.

Hafta tatili ile ilgili önemli detaylar

  • İşçi 24 saat dinlendirilmemiş ise, 1 saat çalışmış olsa dahi hafta tatili ücretine hak kazanır.
  • Hafta tatili hafta içerisinde de kullandırılabilir.
  • Cumartesi resmi olarak bir tatil günü değil, çalışma günüdür.
  • Dava süreçlerinde, hafta tatillerinde fazla çalışma yapıldığının ispat yükü işçiye, ücretlerin ödenip ödenmediğinin ispat sorumluluğu ise işverene aittir.
  • Dava süreçlerinde, resmi kurumlarda ispatın yazılı delil ile yapılması esastır; salt soyut tanık beyanlarına dikkat edilmemektedir.
  • Dava süreçlerinde incelenen ücret bordrolarında, hafta tatilinde fazla mesai yapıldığına dair sütunlarda sıfır (yani bir fazla mesai ücret ödemesi yapılmadığı belirtilmesi) yazılmasına ve işçinin bordroda imzasının bulunmasına karşın, çalışma yapıldığı tanıklarla ispatlanabilmektedir.
  • Dava süreçlerinde, tanık beyanlarına göre belirlenen tatil ücretinde davalı lehine hakkaniyete uygun indirime gidilebilmektedir.
  • Hafta tatili ücretleri yasal olarak 5 yıl zamanaşımına tabidir.