Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

Gece çalışması

Gece çalışması nedir? Kimler gece çalışması tabii tutulamaz? Hepsi yazımızda.

Gece çalışması nedir?

Çalışma hayatında, "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her türlü halde en fazla on bir saat süren dönemdir. Çalışmanın belirli bir bölümünün gece sayılan döneme, belirli bir bölümünün gündüz sayılan döneme denk gelmesi halinde; çalışma süresinin yarısından çoğu, hangi gün dönemine denk geliyorsa o döneme ait hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

Örneğin; çalışma saatleri 17:00-24:00 olan bir iş yerindeki çalışma gece çalışması sayılır. 16:00-23:00 olan bir iş yerindeki çalışma ise gündüz çalışması sayılır. Çalışma saatleri, 16:00-24:00 olan bir iş yerinde ise ara dinlenme; 20:00’den önce veriliyorsa gece çalışması, 20:00’den sonra veriliyorsa gündüz çalışması sayılır.

Kadın ve genç-çocuk çalışanlar için gece çalışması


Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Yeni doğum yapmış çalışanın, doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Emziren kadın için bu süre, durumun anne veya çocuk için erekli olduğunun işyeri hekimi raporu ile tespitinin ardından altı ay daha uzatılabilir. Yine, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmaları yasaktır. Gece çalışması yaptırılan işçiler için periyodik sağlık raporu alınmalı ve sağlık raporunda “gece çalışması uygundur” ibaresi yazdırılmalıdır.

Gece çalışmasına ilişkin idari para cezası

İşçilerin 69 uncu maddeye aykırı olarak geceleri yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmasının cezası 2023 yılı için 9.303,00 TL’dir.